ZAJĘCIA EDUKACYJNE DLA UCZNIÓW – WYBRANE PROBLEMY RYNKU PRACY W ŁODZI I REGIONIE

Szybka informacja nr 187 z dnia 2013-01-02
Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji
rok szkolny 2012/2013

Uprzejmie informujemy o możliwości zgłaszania do Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji w ŁCDNiKP zapotrzebowania na przeprowadzenie (w okresie styczeń – czerwiec 2013 roku) przez pracowników Obserwatorium zajęć edukacyjnych dla uczniów dotyczących rynku pracy i jego potrzeb.

Obserwatorium, którego misją jest opracowywanie rzetelnej i aktualnej informacji o potrzebach rynku pracy i oczekiwaniach pracodawców na bieżąco prowadzi badania i analizy popytu na pracę. Są to zarówno ankietowe badania pracodawców, jak również analizy danych zastanych (m.in. analizy ofert pracy oraz informacji o planowanych inwestycjach i kierunkach rozwoju Regionu). Dzięki realizowanym badaniom, dysponujemy danymi o potrzebach rynku pracy, które mogą przyczynić się do lepszego i bardziej trafnego przygotowania młodzieży do wyboru dalszej ścieżki kształcenia.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących terminu, czasu trwania oraz tematyki zajęć prosimy o kontakt z dr Elżbietą Ciepuchą - Kierownikiem Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji w ŁCDNiKP lub dr Leszkiem Kurasem – specjalistą ds. badań i analiz.

Telefon: 42 678 33 78 wew. 357
eciepucha@wckp.lodz.pl
lkuras@wckp.lodz.pl

Opracował:
Leszek Kuras
Specjalista ds. statystyki i analiz