NA KOGO CZEKA PRACA? Oferta zajęć dla młodzieży o regionalnym rynku pracy.

Jak wygląda łódzki rynek pracy, jakie branże nadają mu ton, a jakie mają charakter niszowy, jakie zawody, kwalifikacje są aktualnie poszukiwane przez pracodawców, jakie kompetencje są przez nich cenione, jak zmienia się praca w łódzkim - taką wiedzą, będącą wynikiem prowadzonych przez nas od 2009 roku badań  i analiz[*] dzielimy się na spotkaniach z młodzieżą.

Nasze zajęcia mają na celu wsparcie młodych ludzi ze szkół podstawowych (VII klasa), gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w planowaniu własnej ścieżki edukacyjnej i zawodowej. Udział w zajęciach poszerzy wiedzę młodzieży dotyczącą zarówno możliwości znalezienia zatrudnienia, jak i związanych z tym oczekiwań pracodawców w różnych obszarach gospodarki regionu łódzkiego. Niezdecydowanym pomoże w zaplanowaniu ścieżki kariery zawodowej.

Zajęcia trwają 45 minut. Prowadzone są w formie prezentacji połączonej ze swobodną rozmową o zagadnieniach szczególnie interesujących młodzież.

Zapraszamy doradców edukacyjno-zawodowych, nauczycieli, pedagogów do umawiania terminów spotkań.

Zespół Obserwatorium
Rynku Pracy dla Edukacji

Prosimy o przygotowanie sali wyposażonej w komputer, rzutnik multimedialny oraz ekran.

Osoba do kontaktu: Anna Gębarowska-Matusiak, tel. (42) 678-33-78 w. 357,
e-mail: amatusiak@wckp.lodz.pl ; obserwatorium@wckp.lodz.pl.* Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego od 2009 roku prowadzi monitoring regionalnego rynku pracy dla edukacji. W raportach z przeprowadzanych badań ilościowych i jakościowych charakteryzujemy aktualną sytuację na łódzkim rynku pracy, wskazujemy perspektywy jego rozwoju, ujawniamy poszukiwane przez pracodawców zawody, kwalifikacje i kompetencje. Nasze opracowania mogą być pomocne w realizacji zajęć dotyczących poradnictwa edukacyjno-zawodowego, wskazówką przy wprowadzaniu nowych kierunków kształcenia, wsparciem w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych. Stąd nasze publikacje kierujemy przede wszystkim do doradców, pedagogów, nauczycieli, dyrektorów a także uczniów i ich rodziców. Zapoznaj się z nimi w e-bibliotece Obserwatorium.

 

Rodzaj: