AKTUALNA INFORMACJA O RYNKU PRACY NR 1/2017 (26)

„Aktualna informacja o rynku pracy nr 1/2017” przedstawia sytuację gospodarczą oraz zapotrzebowanie na zawody i kwalifikacje w regionie łódzkim w pierwszym kwartale 2017 r. Jest to kolejne z cyklu opracowań kwartalnych Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji.

I. Bezrobocie w regionie łódzkim w IV kwartale 2016 r. i w I kwartale 2017 r.

W końcu marca 2017 roku stopa bezrobocia w województwie łódzkim była o 0,2% wyższa niż w Polsce[1]. W Łodzi w końcu lutego 2017 r. wskaźnik ten był niższy niż wartość dla kraju (o 0,6%). W regionie łódzkim w lutym bieżącego roku stopa bezrobocia była wyższa niż w Łodzi. Różnica wynosiła 0,8%. Dane dotyczące bezrobocia przedstawione zostały w tabeli.

Tabela 1.
Liczba bezrobotnych [LB] i stopa bezrobocia [SB]
w IV kwartale 2016 r. i w I kwartale 2017 r.

Obszar10.201611.201612.201601.201602.201603.2016*
województwo łódzkieLB [w tys.]91,590,491,094,693,990,6
SB [w%]8,68,58,68,88,78,4
ŁódźLB [w tys.]28,227,626,927,327,4-
SB [w%]8,38,17,97,97,9-

Źródło: GUS, MRPiPS, * brak danych za marzec dla Łodzi

W marcu 2017 r. w województwie łódzkim liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy oraz stopa bezrobocia były niższe niż w grudniu zeszłego roku (o 0,2%). W Łodzi natomiast w lutym bieżącego roku stopa bezrobocia była taka sama jak w grudniu 2016 r.

Jeśli porówna się dane dla województwa łódzkiego z października 2016 r. z danymi z marca bieżącego roku, można zauważyć, że liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 0,9 tys. (to jest o 1 %). W Łodzi w okresie od października 2016 r. do lutego 2017 roku ubyło 0,8 tys. osób zarejestrowanych w urzędach pracy (spadek wyniósł 2,9%).

Porównując stopę bezrobocia w województwie łódzkim w marcu 2016 r. (dla woj. łódzkiego wynosiła ona 10,5%)[2] oraz w marcu 2017 roku, można zaobserwować, że liczba bezrobotnych na przestrzeni roku znacznie się zmniejszyła, powyższy wskaźnik zmalał o 1,2%. Świadczy to o systematycznym rozwoju gospodarczym regionu oraz powstawaniu nowych miejsc pracy.

II. Zapotrzebowanie na zawody i kwalifikacje (na podstawie analizy internetowych ofert pracy)

W dalszej części informacji o rynku pracy przedstawiamy zapotrzebowanie na zawody oraz kwalifikacje w regionie łódzkim w pierwszym kwartale 2017 roku. Analizowane były oferty umieszczone w portalu pracuj.pl w okresie od stycznia do marca 2017 r. Dane dotyczące średniej miesięcznej liczby wolnych miejsc pracy pokazane zostały na poniższym wykresie.

Wykres 1.
Średnia miesięczna liczba ofert pracy w poszczególnych branżach
w portalu pracuj.pl (I kwartał 2017 r., woj. łódzkie)

Źródło: Opracowanie własne Obserwatorium rynku Pracy dla Edukacji.

W pierwszym kwartale 2017 r. w dziesięciu branżach średnia miesięczna liczba ofert przekroczyła sto. W porównaniu z czwartym kwartałem 2016 r. (Aktualna informacja o rynku pracy nr 4/2016) więcej miejsc pracy oferowało aż 22 branż. Największy wzrost zanotowały następujące sekcje: „doradztwo, konsulting” (o 64,1%), „budownictwo” (o 45,8%), „badania i rozwój” (o 37,6%), „zakupy” (o 34,9%), „prawo” (o 31,2%), „Internet, e-commerce, nowe media” (o 30,8%), „ubezpieczenia” (o 30%), „reklama, grafika, kreacja, fotografia” (o27,4%), „marketing” (o 26,7%), „finanse, ekonomia” (o 25,4%), „nieruchomości” (o 25%). Liczba wolnych miejsc pracy w następujących sekcjach pozostała na porównywalnym poziomie: „praca fizyczna”, „administracja biurowa”, „praktyki, staże”, „call center”, „edukacja, szkolenia”, „hotelarstwo, gastronomia, turystyka”, „BHP, ochrona środowiska”, „energetyka”. Liczba ofert zmniejszyła się w branży „bankowość”. Spadek wyniósł 4,7%.

W dalszej części opracowania analizowane były oferty dostępne w portalu pracuj.pl w marcu 2017 roku. W tym miesiącu dokonano uszczegółowionej analizy wolnych miejsc pracy z następujących sekcji: „inżynieria”, „produkcja”, „budownictwo”. Nazwy branż odpowiadają terminologii przyjętej w portalu.

Branża „inżynieria” znalazła się w marcu 2017 r. na miejscu trzecim (na 33 sekcje portalu), pracodawcy oferowali 267 miejsc pracy. Poszukiwani byli między innymi pracownicy na następujące stanowiska: automatyk (11 ofert, tj. najwięcej), inżynier projektant (8 ofert), mechanik (8 ofert), konstruktor (7 ofert), elektryk (5 ofert), inżynier serwisu (4 oferty), a także: kierownik instalacji sanitarnych, kierownik zmiany, elektromechanik, technik utrzymania ruchu, konserwator maszyn pakujących, specjalista serwisu, mechatronik, robotyk, serwisant obrabiarek CNC, monter-hydraulik. Pracodawcy oczekiwali od przyszłych pracowników następujących kompetencji i kwalifikacji: doświadczenie zawodowe, wiedza kierunkowa, znajomość języków obcych (j. angielskiego oraz dodatkowo drugi język), wykształcenie wyższe, posiadanie specjalistycznych uprawnień i umiejętności (między innymi: uprawnienia SEP, uprawnienia spawacza, uprawnienia do obsługi wózków widłowych, suwnic, podnośników nożycowych, programowanie sterowników, obsługa programu AutoCAD, znajomość programu SAP), dyspozycyjność, umiejętności organizacyjne oraz pracy w zespole, zaangażowanie, umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office). Firmy poszukujące pracowników w sekcji „inżynieria” prowadzą różnorodną działalność. Reprezentują branżę motoryzacyjną, telekomunikacyjną, produkcji opakowań, produkcji maszyn, budowlaną i wiele innych.

W marcu 2017 r. w sekcji „produkcja” dostępne były 183 oferty. W analizowanym okresie branża zajmowała szóstą pozycję pod względem liczby wolnych miejsc pracy. Poszukiwani byli między innymi kandydaci na następujące stanowiska: pracownik produkcji (8 ofert, tj. najwięcej), operator maszyn (7 ofert), a także: kierownik linii produkcyjnej, operator lasera, technik pomiarów, kontroler procesów produkcyjnych, narzędziowiec, pakowacz, operator obrabiarki CNC. Pracodawcy oczekiwali od przyszłych pracowników następujących kompetencji i kwalifikacji: doświadczenie zawodowe, znajomość języków obcych (j. angielski, j. niemiecki), wykształcenie wyższe, wiedza kierunkowa, posiadanie specjalnych uprawnień i umiejętności (np. uprawnienia SEP, budowlane, energetyczne, spawalnicze, do obsługi wózków widłowych), umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office), umiejętności organizacyjne, analityczne, interpersonalne, dyspozycyjność, zaangażowanie w pracę, umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność.. Firmy zamieszczające oferty w branży „produkcja” prowadzą zróżnicowaną działalność. Są to między innymi firmy z branży spożywczej, mechanicznej, motoryzacyjnej, odzieżowej, budowlanej, opakowań, przetwórstwa tworzyw sztucznych.

Kolejną z analizowanych branż jest „budownictwo”. W marcu 2017 roku dostępnych było 68 ofert. Poszukiwani byli kandydaci na następujące stanowiska: inżynier budowy (oferowano najwięcej, gdyż 7 miejsc pracy), kierownik budowy (5 ofert), a także: inspektor nadzoru, kierownik instalacji sanitarnych, operator żurawia, inżynier projektant, inżynier robót elektroenergetycznych, monter konstrukcji aluminiowych, kreślarz, monter rusztowań. Oczekiwania pracodawców dotyczyły następujących kompetencji i kwalifikacji: doświadczenie zawodowe, wykształcenie wyższe, wiedza kierunkowa, posiadanie specjalistycznych uprawnień i umiejętności (między innymi: uprawnienia do obsługi żurawia, koparko – ładowarki, do obsługi urządzeń transportu bliskiego, uprawnienia SEP, uprawnienia budowlane, montera rusztowań, umiejętność obsługi programów AutoCAD oraz NORMA PRO), posiadanie prawa jazdy kategorii B, umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office), dyspozycyjność, znajomość języków obcych (j. angielski, j. niemiecki), umiejętności organizacyjne, pracy w zespole, interpersonalne, zaangażowanie w pracę.. Firmy poszukujące pracowników działają w branży budowlanej, elektrycznej i innych.

Do branż, w których w marcu 2017 r. w regionie łódzkim dostępnych było najwięcej ofert pracy kolejny raz zaliczają się: „sprzedaż”, „obsługa klienta” oraz, z taką samą liczbą ofert, „inżynieria” i „finanse, ekonomia”.

III. Sytuacja gospodarcza w Łodzi i województwie łódzkim

W pierwszym kwartale 2017 roku rozwijała się Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna[3].

W styczniu 2017 roku w podstrefie Sieradz zezwolenie na dalszy rozwój otrzymała firma Scanfil, działająca w branży elektrycznej i elektronicznej. Dzięki inwestycji powstanie 200 nowych miejsc pracy, utrzymane zostaną dotychczasowe.

W styczniu bieżącego roku odbyła się uroczystość wręczenia zezwoleń dziesięciu formom. Są to: Globitel Sp. z o.o. (prowadzi działalność w branży IT oraz telekomunikacyjnej), DWT Sp. z o.o. (firma zbuduje zakład przetwórstwa i magazynowania tłuszczów), Cermont Sp. z o.o. (zajmuje się wytwarzaniem konstrukcji stalowych, projektowaniem i generalnym wykonawstwie obiektów przemysłowych, takich jak stalowe hale magazynowe, produkcyjne i logistyczne), Union Industries Polska Sp. z o.o. (zajmuje się wytwarzaniem włóknin do produkcji wyrobów medycznych i higienicznych), Gebert Ozorków Sp. z o.o. (producent kabin prysznicowych, wanien oraz brodzików akrylowych oraz jest centrum kompetencyjnym projektowania i wytwarzania), De Veris Sp. z o.o. (spółka celowa powołana do budowy siedziby Spółki oraz zakładu produkcyjnego, wytwarzającego innowacyjne produkty paszowe przeznaczone do żywienia zwierząt hodowlanych i domowych), Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o., ZPOW Agros Nova Sp. z o.o. (firma produkuje między innymi dżemy, przetwory, przeciery, soki, napoje), Mabion SA (polska firma biotechnologiczna realizująca badania nad lekami biopodobnymi. W nowym kompleksie planowana jest produkcja dwóch leków przeciw nowotworom), Infosys BPO Poland Sp. z o.o. (kolejne zezwolenie spółki wyspecjalizowanej w usługach outsourcingu procesów biznesowych). W sumie firmy stworzą 621 miejsc pracy oraz utrzymają dotychczasowe.

Ponowną działalność rozpoczęła łódzka fabryka Coko-Werk, odbudowana po pożarze, w którym została zniszczona. Jest ona jednym z największych poddostawców B/S/H.

Poszukiwaną grupą pracowników[4] są także informatycy - programiści oraz osoby znające biegle język angielski, niemiecki lub hiszpański.. Firma AppYourself, zajmująca się tworzeniem aplikacji mobilnych dla lokalnych firm i przedsiębiorców, w swoim łódzkim oddziale chce zatrudnić kilkadziesiąt osób. Poszukiwani są: Frontend, Java Developerzy i Full-Stack Javascript Developerzy. Pracę znajdą także osoby znające biegle język niemiecki, angielski lub hiszpański.

Na brak pracy nie powinni narzekać absolwenci szkół kształcących dla branży motoryzacyjnej[5]. Sześćdziesiąt procent przedstawicieli sektora motoryzacyjnego w Polsce planuje w najbliższych miesiącach zwiększyć zatrudnienie. Brakuje młodych i wykwalifikowanych pracowników. Jak czytamy w artykule, „ogłoszenia rekrutacyjne będą dotyczyć głównie pracowników niższego szczebla (76 proc.) oraz średniego szczebla (25 proc.), a 7 proc. przedsiębiorców deklaruje, że będzie poszukiwać menadżerów i kierowników”. Dane dotyczą Polski.

W województwie łódzkim powstają nowe miejsca pracy. Jest więc szansa na dalsze zmniejszenie bezrobocia.

Opracowała: 
Anna Gębarowska-Matusiak
Specjalista ds. statystyki i analiz[1] Stopa bezrobocia dla Polski w końcu marca 2017 r. wynosiła 8,2%, w lutym natomiast wynosiła 8,5%. [dane GUS, MRPiPS].
[2] Dane GUS.
[3] http://sse.lodz.pl/aktualnosci [data dostępu: 24.04.2017 r.]