Atrakcyjny pracodawca, czyli jaki?

Już po raz ósmy międzynarodowa Agencja Zatrudnienia Randstad Holding przeprowadziła badanie dotyczące analizy obszaru marki pracodawcy. Raport Employer Brand Research 2018 [1] jest globalnym sondażem, w którym udział wzięło 175 000 respondentów między 18 a 65 rokiem życia[2] z 30 krajów świata. Wypowiadali się oni na temat motywów decydujących o wyborze pracodawcy, powodach pozostawania w obecnym miejscu pracy lub odwrotnie - jego zmiany. Dokonali też wyboru najbardziej atrakcyjnych pracodawców. Interesująco wyglądają wyniki tego projektu w odniesieniu do Polski. Wzięło w nim udział blisko 6 000 pracowników i 150 największych krajowych pracodawców.

Polacy wybierając miejsce zatrudnienia w pierwszej kolejności zwracają uwagę na wysokość wynagrodzenia –78% badanych. Aspekt ten jest numerem jeden we wszystkich grupach wiekowych, a także w grupach wyodrębnionych ze względu na charakter zajmowanego stanowiska pracy (fizyczne, umysłowe) oraz płeć. Na drugim miejscu uplasowała się stabilność zatrudnienia (56%), a zaraz za nią miła atmosfera w pracy (ok. 50%). Grupa osób w wieku 25-44 oraz powyżej 45 lat zwraca także dużą uwagę na możliwość zachowania równowagi między życiem prywatnym i zawodowym (50%). Młodsi pracownicy w przedziale wiekowym 18 – 24 lata uważają natomiast, że atrakcyjnym pracodawcą jest ten, który dba o możliwość rozwoju zawodowego swojego zespołu (58%).

Co drugi respondent pytany o powody, które skłaniają go do pozostania u obecnego pracodawcy, wymienia stabilność zatrudnienia (51%). Niewiele mniej osób wskazuje lokalizację miejsca pracy (48%) oraz równowagę między życiem zawodowym a prywatnym (44%). Wynagrodzenie, które w przypadku szukania nowego pracodawcy ma kluczowe znaczenie, przy ocenie obecnego miejsca pracy trafia dopiero na czwarte miejsce (42%).

Dwa dominujące elementy, które wymieniają ankietowani jako motywatory rezygnacji z obecnego zatrudnienia to: oferowanie zbyt niskiego wynagrodzenia (61%) i ograniczona ścieżka kariery zawodowej (42%). Co ciekawe, co trzeci z ankietowanych planuje zmianę pracodawcy w ciągu najbliższego roku, jednak jedynie co piąty podejmuje konkretne działania w tym kierunku. Mimo to, spośród wszystkich badanych państw, polscy pracownicy częściej niż inni planują zmianę miejsca zatrudnienia (Polska – 21% ankietowanych, przy średniej światowej 18%).

W kwestii działań podejmowanych w celu utrzymania swoich szans na zatrudnienie interesującym jest fakt, że to kobiety (44%) częściej niż mężczyźni (39%) korzystają z możliwości uczestnictwa w dodatkowych szkoleniach i kursach podnoszących ich kompetencje.

Nowe formy zatrudnienia i organizacji pracy, takie jak niepełny wymiar czasu pracy i elastyczny grafik jest częściej doceniany przez osoby w wieku 18 – 24 lata (46%). Są to zazwyczaj pracownicy kontynuujący równocześnie naukę. Osoby z wyższym wykształceniem (35%) są natomiast bardziej otwarte na podejmowanie różnorodnych projektów poza codziennymi obowiązkami zawodowymi.

Najbardziej atrakcyjnymi sektorami gospodarki według ankietowanych są: elektroniczny i elektrotechniczny, sektor surowców i paliw oraz AGD. Badani docenili je zwłaszcza za: stosowanie najnowszych technologii, dobrą sytuację finansową oraz dobrą reputację przedsiębiorstw.

Respondenci wskazali również dziesięciu najbardziej atrakcyjnych pracodawców na terenie kraju. Klasyfikację oparto przede wszystkim na takich kryteriach, jak: stosowanie nowych technologii, dobra reputacja i sytuacja finansowa firmy, a także ciekawe treści pracyatrakcyjne wynagrodzenie. Ranking wygląda następująco:

1.  Samsung Electronics Polska
2.  Volvo Polska
3.  Polskie Linie Lotnicze LOT
4.  Toyota Motor Manufacturing Poland
5.  ABB
6.  PGNiG
7.  Volkswagen Motor Polska
8.  Polski Koncern Naftowy Orlen
9.  PGE Polska Grupa Energetyczna
10.  Siemens

Należy zwrócić uwagę, że aż trzy wymienione w powyższej klasyfikacji firmy odgrywają znaczącą rolę na łódzkim rynku pracy. Zwycięzca zestawienia, Samsung Electronics Polska w 2013 roku otworzył w Łodzi Centrum Badawczo – Rozwojowe. Firma ABB od lat 90 ubiegłego wieku zatrudnia pracowników w fabrykach produkcyjnych na terenie Łodzi i Aleksandrowa Łódzkiego (tegoroczne zestawienie przyniosło jej awans na piąte miejsce z dziesiątego w roku ubiegłym). Trzy duże hale produkcyjne posiada w naszym mieście także spółka zależna Siemensa Bosch Siemens Haushaltgeräte (BSH) działająca w obszarze produkcji sprzętu gospodarstwa domowego.

W kontekście kurczącego się rynku pracy polecamy powyższe opracowanie szczególnie uwadze pracodawców. Znajomość oczekiwań pracowników pozwoli skutecznie zatrzymać obecnych i zabiegać o nowych. W obliczu starzejącego się w przyśpieszonym tempie społeczeństwa warto przede wszystkim poznać oczekiwania młodego pokolenia. Dla nich ważne jest atrakcyjne wynagrodzenie i benefity, miła atmosfera w pracy, a także możliwość rozwoju zawodowego. Ponadto osobom młodym zależy na równowadze pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym oraz korzystaniu z elastycznych form zatrudnienia (46%). Nowoczesny pracodawca, który rozpoczyna rekrutację powinien umieścić ogłoszenie na portalu społecznościowym, bowiem właśnie tam aż 44% ankietowanych młodych ludzi poszukuje zatrudnienia.

Opracowanie
Dorota Cierniak-Dymarczyk
Klaudia Hyska



[1] Randstad, źródło https://www.randstad.pl/o-randstad/randstad-award/ (data dostępu: 05.06.2018r.)
[2] W badaniu wystąpiła przewaga grupy wiekowej 25 – 44 lata

 

Rodzaj: