Diagnoza potrzeb łódzkiego rynku pracy w obszarze opieki zdrowotnej i pomocy społecznej. Raport z badań.

Prezentowane opracowanie jest kolejną branżową publikacją analityczno-badawczą, która została przygotowana w Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Niepokojące wskaźniki zdrowia publicznego i mierniki demograficzne odnotowywane w województwie łódzkim uzasadniają użyteczność kwalifikacji sekcji Q (pomocy społecznej i opieki zdrowotnej), ale nie muszą one implikować popytu na te kwalifikacje na regionalnym rynku pracy.

Zapotrzebowanie kadrowe firm z Łodzi na pracowników w wieku 50-60 lat oraz 60+ – wybrane wyniki badań

Artykuł przedstawia wybrane wyniki badania ankietowego Zapotrzebowanie kadrowe firm z Łodzi na pracowników w wieku 50-60 lat oraz 60+, które przeprowadzone zostało przez Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

Zmiany w edukacji w kontekście perspektyw rozwoju sektora odnawialnych źródeł energii na przykładzie wyników badań Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji

Kolejny obszar badawczy w ramach prezentowanego cyklu artykułów z obszaru monitorowania rynku pracy dotyczy sektora Odnawialnych Źródeł Energii. OŹE w ciągu najbliższych kilku lat stanie się jednym z ważniejszych obszarów aktywności gospodarczej.

Strony

Subscribe to ORPdE RSS