AKTUALNA INFORMACJA O RYNKU PRACY NR 3/2016 (24)

„Aktualna informacja o rynku pracy nr 3/2016” przedstawia sytuację gospodarczą oraz zapotrzebowanie na zawody i kwalifikacje w regionie łódzkim w trzecim kwartale 2016 r. Jest to kolejne z cyklu opracowań kwartalnych Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji.

I. Bezrobocie w regionie łódzkim w II i III kwartale 2016 r.

W końcu września 2016 roku stopa bezrobocia w województwie łódzkim była o 0,4% wyższa niż w Polsce[1]. W Łodzi w końcu sierpnia 2016 r. wskaźnik ten był nieznacznie wyższy niż wartość dla kraju (o 0,1%). W regionie łódzkim w sierpniu b.r. stopa bezrobocia była wyższa niż w Łodzi. Różnica wynosiła 0,4%. Dane dotyczące bezrobocia (z podziałem na Łódź oraz województwo) przedstawione zostały w tabeli.

Tabela 1.
Liczba bezrobotnych [LB] i stopa bezrobocia [SB]
w II i III kwartale 2016 r.

Obszar04.201605.201606.201607.201608.201609.2016*
województwo łódzkieLB [w tys.]107,3103,499,096,494,992,7
SB [w%]10,19,79,39,18,98,8
m. ŁódźLB [w tys.]32,631,630,529,629,1-
SB [w%]9,59,28,98,78,5-

Źródło: GUS, MRPiPS, * brak danych za wrzesień dla Łodzi

W trzecim kwartale 2016 r. zarówno w Łodzi jak i w województwie łódzkim liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy oraz stopa bezrobocia była niższa niż w drugim kwartale bieżącego roku.

Jeśli porówna się dane dla województwa łódzkiego z kwietnia 2016 r. z danymi z września tego roku można zauważyć, że liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 14,6 tys. (to jest o 13,6 %). W Łodzi w okresie od kwietnia do sierpnia 2016 r. ubyło 3,5 tys. osób zarejestrowanych w urzędzie pracy (spadek wyniósł 10,7%).

Porównując stopę bezrobocia w woj. łódzkim we wrześniu 2015 r. (dla woj. łódzkiego wynosiła ona 10,3%, dla Łodzi było to 9,9%)[2] oraz we wrześniu 2016 roku, można zaobserwować, że liczba bezrobotnych na przestrzeni roku znacznie się zmniejszyła, co świadczy o systematycznym rozwoju gospodarczym regionu oraz powstawaniu nowych miejsc pracy.

II. Zapotrzebowanie na zawody i kwalifikacje (na podstawie analizy internetowych ofert  pracy)

W dalszej części informacji o rynku pracy przedstawiamy zapotrzebowanie na zawody oraz kwalifikacje w regionie łódzkim w trzecim kwartale 2016 roku. Analizowane były oferty umieszczone w portalu pracuj.pl w okresie od lipca do września 2016 r. Dane dotyczące średniej miesięcznej liczby wolnych miejsc pracy pokazane zostały na poniższym wykresie.

Wykres 1.
Średnia miesięczna liczba ofert pracy w poszczególnych branżach
w portalu pracuj.pl (III kwartał 2016 r., woj. łódzkie)

Źródło: Opracowanie własne Obserwatorium rynku Pracy dla Edukacji.

W trzecim kwartale bieżącego roku w dziesięciu branżach średnia miesięczna liczba ofert przekroczyła sto. W porównaniu z drugim kwartałem 2016 r. (Aktualna informacja o rynku pracy nr 2/2016) więcej miejsc pracy oferowały następujące sekcje: „sprzedaż” (o 4,2%), „łańcuch dostaw” (o 7,1%), „praca fizyczna” (o 16%), „administracja biurowa” (o 9,7%), „transport, spedycja” (o 26,8%), „zdrowie, uroda, rekreacja” (o 19,8%), „edukacja, szkolenia” (o 28,2%), „nieruchomości” (o 38,3%), „prawo” (o 54,9%). W następujących sekcjach zmniejszyła się liczba ofert: „inżynieria” (o 9,1%), „finanse, ekonomia” (o 16,5%), „IT – rozwój oprogramowania” (o 4,6%), „IT – administracja” (o 22,3%), „zakupy” (o 28,9%), „marketing” (o 30,8%), „call center” (o 11,2%), „kontrola jakości (o 8,5%), „praktyki, staże” (o 26,8%), „Internet, e-commerce, nowe media” (o 22,9%), „reklama, grafika, kreacja, fotografia” (o 34,1%), „BHP, ochrona środowiska” (o 51,9%). Liczba wolnych miejsc pracy w pozostałych sekcjach reprezentowanych w portalu pracuj.pl pozostała na porównywalnym poziomie.

W dalszej części opracowania analizowane były oferty dostępne w portalu pracuj.pl we wrześniu 2016 roku. W tym miesiącu dokonano uszczegółowionej analizy wolnych miejsc pracy z następujących sekcji: „IT – rozwój oprogramowania”, „IT - administracja”, „Internet, e-commerce, nowe media” oraz „praktyki, staże”. Nazwy branż odpowiadają terminologii przyjętej w portalu.

Branża „IT – rozwój oprogramowania” znalazła się we wrześniu 2016 roku na czwartym miejscu (na 33 analizowane). W analizowanym miesiącu pracodawcy oferowali w tej branży 217 miejsc pracy. Poszukiwani byli między innymi pracownicy na następujące stanowiska: programista (57 ofert, tj. najwięcej; w tym: programista Java – 18 ofert, programista .NET – 14 ofert, programista PHP – 7 ofert, programista C++ - 5 ofert, programista Lotus Notes, programista Node.js, programista Android), Java Developer (11 ofert), Software Developer (8 ofert), IOS Developer (4 oferty), Web Developer (3 oferty), C++ Developer (3 oferty), a także: młodszy analityk systemu Oracle, inżynier oprogramowania – dział IT, inżynier ds. symulacji strukturalnych, kierownik projektu. Pracodawcy oczekiwali od przyszłych pracowników następujących kompetencji i kwalifikacji: wiedza kierunkowa, znajomość języków obcych (głównie angielski, w tym techniczny), doświadczenie zawodowe, wykształcenie wyższe, umiejętności interpersonalne, analityczne, umiejętność pracy w zespole. Często wymieniane jest posiadanie specjalistycznych uprawnień i umiejętności. Są to między innymi: znajomość innych, niż wymagane języków programowania, znajomość zagadnień z dziedziny funkcjonowania przedsiębiorstwa. Firmy poszukujące pracowników w sekcji „IT – rozwój oprogramowania” to głównie firmy zajmujące się sprzedażą, świadczące usługi outsourcingowe i konsultingowe, banki oraz inne.

We wrześniu bieżącego roku w sekcji „IT - administracja” dostępnych było 127 ofert. W analizowanym okresie branża zajmowała dziewiątą pozycję pod względem liczby wolnych miejsc pracy. Poszukiwani byli między innymi kandydaci na następujące stanowiska: administrator IT (7 ofert, tj. najwięcej), specjalista ds. wsparcia i utrzymania systemów (4 oferty), starszy specjalista ds. danych i projektów (2 oferty), administrator systemów (2 oferty), a także: informatyk oddziałowy, specjalista Helpdesk, pracownik działu IT, technik informatyk, specjalista ds. systemu ERP, konsultant – wdrożeniowiec. Pracodawcy oczekiwali od przyszłych pracowników następujących kompetencji i kwalifikacji: znajomość języków obcych (głównie angielskiego, także technicznego), wiedza kierunkowa, doświadczenie zawodowe, wykształcenie wyższe, umiejętności interpersonalne, analityczne, umiejętność pracy w zespole, zaangażowanie w wykonywaną pracę, odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu. Firmy zamieszczające oferty w branży „IT - administracja” prowadzą bardzo zróżnicowaną działalność. Są to między innymi banki, firmy ubezpieczeniowe, zajmujące się produkcją, handlem i inne. oraz inne.

Kolejną z analizowanych branż jest „Internet, e-commerce, nowe media”. We wrześniu 2016 roku dostępne były 33 oferty. Poszukiwani byli kandydaci na następujące stanowiska: specjalista ds. marketingu internetowego (oferowano najwięcej, gdyż 4 miejsca pracy), Social Media Specialist (2 oferty), a także: kierownik sklepu internetowego, specjalista ds. obsługi sklepu internetowego, analityk www/ecommerce. Oczekiwania pracodawców dotyczyły następujących kompetencji i kwalifikacji: wiedza kierunkowa, doświadczenie zawodowe, znajomość języków obcych (przede wszystkim j. angielskiego), wykształcenie wyższe, zaangażowanie w wykonywaną pracę, umiejętności organizacyjne, kreatywność, samodzielność, dyspozycyjność. Firmy poszukujące pracowników  zajmują się między innymi prowadzeniem portali internetowych, sprzedażą przez Internet, usługami IT dla sektora biznesowego.

Ostatnią z analizowanych sekcji są „praktyki, staże”. We wrześniu 2016 roku dostępne były 33 oferty. Poszukiwani byli kandydaci na następujące stanowiska: praktykant w pionie betonu, praktykant w dziale rozwoju biznesu i projektu, praktykant w dziale technicznym, praktykant w dziale administracji, staż w dziale obsługi klienta, praktykant w dziale rekrutacji stałych, praktykant w biurze rachunkowym, praktykant w dziale księgowości zobowiązań z językiem rosyjskim, staż w dziale IT. Oczekiwania pracodawców dotyczyły następujących kompetencji i kwalifikacji: wykształcenie wyższe, znajomość języków obcych (często dwóch), zaangażowanie w wykonywaną pracę, umiejętności interpersonalne, umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office), wiedza kierunkowa, gotowość do podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Firmy poszukujące pracowników to między innymi banki, firmy ubezpieczeniowe, salony sprzedaży, logistyczne, informatyczne, działające w branży telekomunikacyjnej, kosmetycznej i innych.

Do branż, w których we wrześniu 2016 r. w regionie łódzkim dostępnych było najwięcej ofert pracy zaliczają się: „sprzedaż”, „obsługa klienta” oraz „inżynieria”.

III. Sytuacja gospodarcza w Łodzi i województwie łódzkim

W trzecim kwartale 2016 r. w Podstrefie Radomsko Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej odbyło się uroczyste otwarcie Cynkowni Radomsko[3] (zezwolenie na działalność otrzymała w grudniu 2015 r.). Docelowo zatrudnionych zostanie 70 osób.

Także firma PGF Urtica Sp. z o. o. (należąca do grupy Pelion S.A.) otworzyła na terenie ŁSSE magazyn leków szpitalnych[4]. Jest to największe tego typu centrum dystrybucyjnym w kraju. Zatrudnienie znajdzie 250 osób.

Zwiększenie zatrudnienia nawet do 200 osób w bieżącym roku planuje firma Nordea Bank[5]. Poszukiwani są zarówno absolwenci ze znajomością języka angielskiego i umiejętnością pracy w zespole oraz specjaliści finansowi.

Rozpoczęła się także budowa nowego budynku firmy ASCO Numatics[6]. Zajmuje się ona głównie pneumatyką przemysłową oraz produkcją zaworów, elektrozaworów i siłowników. Zakończenie budowy planowane jest w marcu 2017 r. Planowane jest zatrudnienie 50 – 100 osób, a w przypadku utrzymania obecnego tempa rozwoju produkcji nawet - 200 osób.

Województwo łódzkie nadal rozwija się gospodarczo, powstają nowe miejsca pracy. Jest to szansa na dalsze zmniejszenie bezrobocia.

Opracowała: 
Anna Gębarowska-Matusiak
Specjalista ds. statystyki i analiz[1] Stopa bezrobocia dla Polski w końcu września 2016 r. wynosiła 8,4% i nie zmieniła się w stosunku do sierpnia b.r. [dane GUS, MRPiPS].
[2] Dane GUS.
[5] http://www.uml.lodz.pl/ [data dostępu: 18.10.2016 r.]
[6] http://www.uml.lodz.pl/ [data dostępu: 19.10.2016 r.]