AKTUALNA INFORMACJA O RYNKU PRACY NR 1/2012 (6)

Zapotrzebowanie na zawody i kwalifikacje
(na podstawie analizy internetowych ofert pracy)

W pierwszej w 2012 roku kwartalnej informacji o rynku pracy skupiamy się na pokazaniu zapotrzebowania na zawody i kwalifikacje w regionie łódzkim. Analizie poddane zostały dane dotyczące internetowych ofert pracy zamieszczone w portalu pracuj.pl  w układzie trzydziestodniowym. W poniższej tabeli prezentujemy dane dotyczące liczby ofert pracy w wybranych branżach, które były dostępne kolejno w styczniu, lutym i marcu 2012 roku. W czwartej kolumnie wynikowej zaprezentowane zostały dane dotyczące sumy ofert pracy za I kwartał 2012, a w kolumnie piątej – dane dotyczące średniej liczby ofert pracy w każdym miesiącu I kwartału br.

Tabela.1
Oferty pracy według branż w portalu pracuj.pl w pierwszym kwartale 2012 roku.

NAZWA BRANŻY ANALIZOWANY OKRES
styczeń luty marzec suma średnia
Numer kolumny
1 2 3 4 5
Administracja biurowa 27 30 51 108 36,0
Analiza 22 22 24 68 22,7
Badania i rozwój 13 6 19 38 12,7
Budownictwo/Geodezja 42 48 49 139 46,3
Doradztwo/Konsulting 47 31 49 127 42,3
Energetyka 16 10 11 37 12,3
Farmaceutyka/Biotechnologia 37 26 45 108 36,0
Finanse/Ekonomia 179 173 216 568 189,3
Hotelarstwo/Turystyka/Katering 9 4 11 24 8,0
Human Resources 18 15 26 59 19,7
Informatyka/Administracja 68 63 96 227 75,7
Informatyka/Programowanie 130 116 158 404 134,7
Instalacja/Utrzymanie/Serwis 56 54 87 197 65,7
Internet/E-Commerce 14 16 20 50 16,7
Inżynieria/Konstrukcje/Technologia 121 132 166 419 139,7
Kadra zarządzająca 109 90 132 331 110,3
Kontrola jakości 17 11 16 44 14,7
Księgowość/Audyt/Podatki 62 58 93 213 71,0
Logistyka/Spedycja/Dystrybucja 58 38 87 183 61,0
Marketing/Reklama/PR 31 38 60 129 43,0
Nieruchomości/Budownictwo 21 22 15 58 19,3
Obsługa klienta/Call Center 177 165 198 540 180,0
Praca fizyczna 30 23 36 89 29,7
Prawo 8 11 14 33 11,0
Produkcja 60 48 84 192 64,0
Projektowanie/Wdrażanie 59 71 78 208 69,3
Sprzedaż 451 417 495 1363 454,3
Szkolenia/Edukacja 18 20 33 71 23,7
Telekomunikacja 17 25 20 62 20,7
Ubezpieczenia 22 18 32 72 24,0
Zakupy 14 15 21 50 16,7
RAZEM 1953 1816 2442 6211 2070,5

UWAGA:
Pogrubieniem zaznaczono te branże, w których średnia liczba ofert pracy w każdym miesiącu I kwartału 2012 wyniosła co najmniej 50.
Cieniowaniem zaznaczono te branże, w których średnia liczba ofert pracy w każdym miesiącu I kwartału 2012 wyniosła co najmniej 100.

Analiza zamieszczonych powyżej danych pozwala na wyciągnięcie kilku wniosków. Po pierwsze, tym co zwraca uwagę jest zdecydowanie większa liczba ofert pracy w marcu niż w każdym z dwóch pierwszych miesięcy 2012 roku. Taki stan rzeczy wynika przede wszystkim z naturalnych zjawisk z jakimi mamy do czynienia na rynku pracy i w gospodarce. Trzeba bowiem pamiętać, że okres wiosenny niemal zawsze cechuje się wzrostem liczby ofert pracy, co związane jest z sezonowym zatrudnianiem pracowników oraz wdrażaniem przez firmy nowych planów i strategii rozwojowych, których realizacja często oznacza konieczność zwiększenia zatrudnienia. Po drugie,  należy zauważyć, iż w kilku branżach, w każdym miesiącu dostępnych było ponad 100 ofert pracy. Branżami tymi są: finanse/ekonomia, informatyka-programowanie, inżynieria/konstrukcje/technologia, kadra zarządzająca, obsługa klienta i sprzedaż. Podkreślić należy fakt, że w zasadzie, wszystkie wymienione branże związane są z dwoma zasadniczymi sektorami gospodarki, tj. sektorem ekonomiczno-gospodarczym oraz techniczno-technologicznym. Warto podkreślić, że gdy pod uwagę weźmiemy dodatkowo te branże, w których w każdym z analizowanych miesięcy mieliśmy średnio ponad 50 ofert pracy (informatyka-administracja, instalacja/utrzymanie/serwis, księgowość/audyt/podatki, logistyka/spedycja/dystrybucja, produkcja oraz projektowanie/wdrażanie), nadal będziemy mieli do czynienia z dwoma wskazanymi wcześniej obszarami. Po trzecie, warto zwrócić uwagę na zmiany liczby ofert pracy w pozostałych branżach. Jak zaznaczyliśmy wcześniej, tym co jest widoczne, jest wzrost liczby ofert pracy dostępnych w marcu w odniesieniu do dwóch wcześniejszych miesięcy I kwartału 2012 roku. Niemniej, podkreślenia wymaga fakt, że w przypadku kilku branż (np. administracja biurowa, finanse/ekonomia, informatyka/administracja, instalacja/utrzymanie/serwis, inżynieria/konstrukcje/technologia, kadra zarządzająca, logistyka/spedycja/transport, marketing/reklama/PR, produkcja) wzrost ten był szczególnie istotny, wynosząc ok. 30%.  

Reasumując, tym co można zaobserwować analizując rozkład liczby internetowych ofert pracy w I kwartale 2012 roku jest pewne ożywienie na rynku pracy po stronie popytowej. Z drugiej strony, trzeba pamiętać, że mimo, iż liczba ofert pracy zamieszczonych w portalu pracuj.pl w odniesieniu do województwa łódzkiego wyraźnie wzrosła, to dane dotyczące bezrobocia, prezentowane przez WUP w Łodzi, wskazują na niezmiennie trudną sytuację na rynku pracy. O ile bowiem w styczniu br. bez pracy w województwie łódzkim pozostawało 148 tysięcy osób, o tyle w lutym ponad 152 tysiące osób. Można zakładać, że liczba osób pozostających bez pracy w marcu będzie na zbliżonym poziomie.  Oznacza to, że wzrost liczby ofert pracy póki co nie przekłada się na zmniejszanie się liczby osób bezrobotnych w regionie.

Opracował: 
Leszek Kuras
Specjalista ds. statystyki i analiz