OBSERWATORIUM RYNKU PRACY DLA EDUKACJI NA XV ŁÓDZKICH TARGACH EDUKACYJNYCH

Szybka informacja nr 283 z dnia 2012-02-29
Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji
rok szkolny 2011/2012

Pragniemy poinformować, że w ramach XV Łódzkich Targów Edukacyjnych, które odbędą się w dniach 15-17 marca 2012 roku na stoisku Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi będzie znajdować się PUNKT KONSULTACYJNY Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Punkt ten zostanie zorganizowany wraz z Regionalnym Obserwatorium Rynku Pracy, funkcjonującym przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Łodzi. Obydwa Obserwatoria działają w sieci współpracy i uzupełniają swoje działania w zakresie badania i analizowania sytuacji na regionalnym rynku pracy.

Misją Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji jest prowadzenie kompleksowego systemu monitorowania rynku pracy dla potrzeb kształcenia zawodowego (szkolnego i ustawicznego) w Łodzi i w regionie oraz udzielanie odpowiedzi na pytanie: Jakich absolwentów potrzebuje rynek pracy i jakie kwalifikacje są najważniejsze dla pracodawców?

Specjaliści obydwu Obserwatoriów będą w czasie Targów udzielać informacji na temat sytuacji na łódzkim rynku pracy, w szczególności w zakresie: [1] planów zatrudnieniowych firm i prognozowanej struktury zapotrzebowania na kwalifikacje zawodowe; [2] oczekiwań pracodawców wobec kandydatów do pracy; [3] poszukiwanych kwalifikacji zawodowych; [4] branż rozwojowych i zawodów przyszłości; [5] struktury i dynamiki bezrobocia.

Punkt będzie czynny przez cały czas trwania Targów:

  • 15.03.2012 r. (godz. 1000 - 1700),
  • 16.03.2012 r. (godz. 0900 - 1700),
  • 17.03.2012 r. (godz. 0900 - 1400).

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego Stoiska nr 86 dyrektorów i nauczycieli wszystkich typów szkół, uczniów i rodziców, pracodawców, przedstawicieli samorządów, a także wszystkie osoby zainteresowane problematyką rynku pracy i edukacji w kontekście związków zachodzących pomiędzy tymi dwoma obszarami. Jednocześnie przypominamy, że Targi zostaną zorganizowane w Nowym Centrum Konferencyjno-Wystawienniczym przy al. Politechniki 2 w Łodzi.

Opracował: 
Jakub Stempień
Specjalista ds. badań i analiz