Jaki pracownik – jaki zawód? Analiza internetowych i prasowych ofert pracy w branżach: informatyka, produkcja oraz instalacja/utrzymanie/serwis – oczekiwania pracodawców odnośnie kwalifikacji przyszłych pracowników.

Raport jest kolejnym z cyklu opracowań obrazujących częstotliwość występowania ogłoszeń o rekrutacji na określone stanowiska w poszczególnych dziedzinach gospodarki województwa łódzkiego. Ponadto, ukazuje on znaczenie dla pracodawców poszczególnych kompetencji przyszłych pracowników.

Publikacja składa się z 8 rozdziałów, w których zaprezentowane zostały zarówno dane ilościowe, jak i jakościowe. Tym, co zasługuje na uwagę, jest fakt, że szczegółowa analiza została przeprowadzona w odniesieniu do każdej z wyróżnionych w tytule sekcji.

W opracowaniu znajdziemy także szczegółowe informacje na temat nazewnictwa zawodów, którym posługują się pracodawcy i przykłady tych nazw.

W ostatniej części raportu przedstawione zostały główne wnioski i rekomendacje, które mogą stanowić istotny czynnik wspomagający podejmowanie ważnych decyzji w obszarze edukacji regionalnej, w szczególności w odniesieniu do szkolnictwa zawodowego.

Autor: 
Leszek Kuras
Rok wydania: 
2 011r.