Jaki pracownik – jaki zawód? Analiza internetowych i prasowych ofert pracy

Raport stanowi podsumowanie półrocznego projektu analityczno – badawczego, którego celem było sprawdzenie częstotliwości występowania ogłoszeń o rekrutacji na określone stanowiska w poszczególnych sektorach i branżach gospodarki województwa łódzkiego. Ponadto, raport ukazuje znaczenie poszczególnych kompetencji przyszłych pracowników dla pracodawców.
Projekt realizowany był w okresie od listopada 2009 roku do kwietnia 2010 roku. W jego ramach prowadzony był systematyczny monitoring ofert pracy zamieszczonych w portalu internetowym pracuj.pl oraz w poniedziałkowym dodatku Gazety Wyborczej – Gazeta Praca. Podział projektu na trzy części pozwolił na bieżąco przekazywać, wszystkim zainteresowanym, informacje na temat zapotrzebowania na określone zawody i kwalifikacje, jak również ukazywać strukturę oczekiwań pracodawców odnośnie kompetencji kandydatów do pracy.
W raporcie zaprezentowane zostały zarówno dane porównawcze odnoszące się do poszczególnych paneli, jak również wnioski dotyczące całego półrocza, w tym te dotyczące pożądanych zmian w kształceniu. Opracowanie zawiera także przegląd nazewnictwa zawodów stosowanego przez pracodawców. Raport zamyka podsumowanie zawierające najistotniejsze wnioski płynące z całego projektu.
Niniejsze opracowanie polecamy (podobnie jak trzy pierwsze edycje) w szczególności dyrektorom i nauczycielom wszystkich typów szkół, doradcom zawodowym, uczniom i ich rodzicom, a także tym wszystkim osobom i instytucjom, które są zainteresowane problematyką rynku pracy.

Autor: 
Leszek Kuras (redakcja i koordynacja: Elżbieta Ciepucha)
Rok wydania: 
2 010r.
Nr ISBN: 
83-893886-61-5