Projekt analityczno-badawczy „Potrzeby kadrowe pracodawców województwa łódzkiego" – zestawienie szczegółowych wyników badań

Publikacja prezentuje w postaci szczegółowych zestawień tabelarycznych zbiorcze rezultaty prac ankieterskich i statystycznych w ramach projektu analityczno-badawczego „Potrzeby kadrowe pracodawców województwa łódzkiego”. W publikacji zostały zaprezentowane wyniki badania ankietowego prowadzonego wśród pracodawców z województwa łódzkiego w  2010 roku. Wyniki te dotyczą m.in.: planów zatrudnieniowych firm z  regionu na lata 2010-2014 oraz zapotrzebowania pracodawców na kwalifikacje, umiejętności pracowników. Przedstawiono również pozyskane dane na temat oceny przygotowania absolwentów roczników 2008 i 2009 do wykonywania zadań zawodowych. Opracowanie zawiera ponadto informacje na temat zasięgu i form współpracy firm z regionu ze szkołami i innymi placówkami edukacyjnymi, a także dane dotyczące aktywności szkoleniowej pracodawców (inwestowanie w kapitał ludzki). Dołączono również zestawienia prezentujące rozkłady opinii pracodawców na temat kształcenia modułowego (zadaniowego). Opracowanie kończy informacja na temat subiektywnych ocen sytuacji na branżowym i regionalnym rynku. Z treścią publikacji można zapoznać się jedynie bezpośrednio w siedzibie Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji w ŁCDNiKP.

Autor: 
Jakub Stempień, Jarosław Tokarski (koordynacja: Elżbieta Ciepucha)
Rok wydania: 
2 010r.