Z prac Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

W publikacji zaprezentowano informacje na temat działalności Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji. W opracowaniu zwrócono przede wszystkim uwagę na istotę i potrzebę funkcjonowania Obserwatorium, które ma być wsparciem dla kształcenia zawodowego i programowania pożądanych w  obszarze edukacji zmian. Przedstawiono ponadto projektowaną strategię działań i obszary monitorowania rynku pracy oraz kierunki wykorzystania wyników prac prowadzonych w ramach Obserwatorium. Scharakteryzowano również wybrane i już podjęte w 2010 roku własne projekty o charakterze analityczno-badawczym. Publikacja daje więc możliwość zapoznania się ze szczegółową koncepcją funkcjonowania naszego Obserwatorium.

Autor: 
Elżbieta Ciepucha
Rok wydania: 
2 010r.