Analiza internetowych i prasowych ofert pracy, styczeń – luty 2010

Publikacja jest drugim z serii opracowań prezentujących wyniki przeprowadzonych analiz, których celem jest określenie najbardziej pożądanych przez pracodawców kompetencji przyszłych pracowników oraz sprawdzenie częstotliwości występowania ogłoszeń o rekrutacji na określone stanowiska w konkretnych sektorach i branżach gospodarki województwa łódzkiego. Podstawą analizy są oferty pracy zamieszczane w portalu internetowym pracuj.pl oraz w papierowym dodatku Gazety Wyborczej – Gazeta Praca. Niniejsze opracowanie, zawiera szczegółowe wyniki dotyczące dwóch pierwszych miesięcy 2010 roku oraz odniesienie porównawcze do pierwszego raportu, co pozwala na bieżąco ukazywać kierunki i prawidłowości występujące na regionalnym rynku pracy. Ukazanie oczekiwań pracodawców w stosunku do przyszłych pracowników, jest doskonałym źródłem informacji dla dyrektorów i nauczycieli różnych typów szkół, uczniów, rodziców, doradców zawodowych oraz wszystkich instytucji zainteresowanych tematyką potrzeb rynku pracy.

Autor: 
Leszek Kuras (redakcja i koordynacja: Elżbieta Ciepucha)
Rok wydania: 
2 010r.