Analiza internetowych i prasowych ofert pracy, listopad – grudzień 2009

W publikacji zawarto wyniki przeprowadzonej analizy, której celem było sprawdzenie częstotliwości występowania ogłoszeń o rekrutacji na określone stanowiska w poszczególnych sektorach gospodarki w województwie łódzkim w listopadzie i grudniu 2009 roku. Ponadto analiza koncentruje się na określeniu najbardziej pożądanych przez pracodawców kompetencji przyszłych pracowników. W ramach analizy prowadzony jest systematyczny monitoring ofert pracy zamieszczanych w portalu internetowym pracuj.pl oraz w Gazecie Praca, poniedziałkowym dodatku do Gazety Wyborczej (wydanie papierowe), w odniesieniu do województwa łódzkiego. Oferty pracy są badane w przekroju kwalifikacyjno-zawodowym. Na tym przykładzie chcemy pokazać jakie jest zapotrzebowanie na rynku pracy. Projekt rozpoczął się z początkiem listopada 2009 roku, a jego zakończenie planowane jest na koniec kwietnia 2010 roku. W  tym czasie planuje się realizację i prezentację trzech cząstkowych, obejmujących okresy dwumiesięczne, raportów oraz raport zbiorczy, uwzględniający dane uzyskane w całym analizowanym okresie. Dzięki rozbiciu badania na trzy części, możliwe będzie w raporcie końcowym, w którym będą prezentowane wnioski dotyczące całego analizowanego okresu (sześciu miesięcy), uchwycenie pewnych prawidłowości i  trendów, które występują na lokalnym/regionalnym rynku pracy.

Autor: 
Leszek Kuras (redakcja i koordynacja: Elżbieta Ciepucha)
Rok wydania: 
2 010r.