AKTUALNA INFORMACJA O RYNKU PRACY NR 4/2011 (5)

Poniżej przedstawiono bieżące informacje dotyczące rynku pracy oraz zapotrzebowania na zawody i kwalifikacje. Zaprezentowano także wybrane informacje dotyczące najnowszych planów inwestycyjnych w województwie łódzkim.

I. Bezrobocie w Łodzi i w województwie łódzkim w drugim i trzecim kwartale 2011 roku

Tabela 1.
Zmiana liczby bezrobotnych [LB] i stopy bezrobocia [SB] w okresie 06.2011 – 10.2011

Obszar 06.2011 07.2011 08.2011 09.2011 10.2011
województwo łódzkie LB 132742 131343 131187 131319 131197
SB [w%] 12,0 11,9 11,9 12,1 Bd.
m. Łódź LB 35995 35717 35690 35826 35773
SB [w%] 10,4 10,4 10,4 10,4 Bd.

Źródło: WUP w Łodzi

Drugie półrocze 2011 roku charakteryzuje się stabilnością rynku pracy w Łodzi i regionie. Począwszy od czerwca br. można zaobserwować względnie stały poziom liczby bezrobotnych i stopy bezrobocia, zarówno w odniesieniu do Łodzi, jak i województwa. O ile jeszcze w kwietniu w województwie łódzkim zarejestrowanych było ponad 141 tysięcy osób bezrobotnych, a w maju ponad 137 tysięcy, o tyle począwszy od czerwca liczba bezrobotnych ustabilizowała się na stałym poziomie 131-132 tysięcy osób. Można powiedzieć, że jest to sytuacja typowa dla tego okresu. O ile bowiem wiosna to z reguły czas sezonowego spadku bezrobocia, o tyle okres letnio-wczesnojesienny jest czasem stabilizacji na rynku pracy, po którym w okresie późnojesienno-zimowym należy spodziewać się wzrostu liczby osób bezrobotnych. W związku z wciąż bardzo dobrymi warunkami atmosferycznymi, które umożliwiają prowadzenie wielu inwestycji budowlanych, prawidłowość ta może w pozytywny sposób zostać zaburzona. Jeśli chodzi o miasto Łódź, to sytuacja wygląda podobnie. Począwszy od czerwca liczba bezrobotnych nie przekroczyła 35 tysięcy osób, a stopa bezrobocia utrzymuje się na niezmiennym poziomie 10,4%.

II. Zapotrzebowanie na zawody i kwalifikacje (analiza internetowych ofert pracy)

Wykres 1.
Średnia liczba ofert pracy w poszczególnych branżach* w portalu pracuj.pl
(w okresie listopad - grudzień 2011 r.)

Źródło: Opracowanie własne Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji.
* Nazwy branż odpowiadają terminologii przyjętej na stronach internetowych objętych analizą

Jeśli chodzi o średnią liczbę ofert pracy w tygodniu, to zdecydowanie najwięcej ogłoszeń o pracę związanych jest z branżą szeroko pojętej sprzedaży (Wykres 1). Poszukiwani są zarówno sprzedawcy, jak również przedstawiciele handlowi oraz doradcy klienta w specjalistycznych obszarach (budownictwo, bankowość, finanse, farmaceutyka, itp.). Szczegółowa analiza zamieszczonych powyżej danych pozwala stwierdzić, że drugim obok obszaru sprzedaży i obsługi klienta działem, w którym zaznaczyła się ponadprzeciętna liczba ofert pracy jest obszar finansowo–administracyjny (sekcje: finanse/ekonomia, kadra zarządzająca, doradztwo/konsulting, księgowość/audyt/podatki, administracja biurowa). Trzecim sektorem o wyróżniającej się liczbie ofert pracy jest sektor techniczno-technologiczny (sekcje: informatyka/programowanie, inżynieria/konstrukcje/technologia, informatyka/administracja, instalacja/utrzymanie/serwis, projektowanie/wdrażanie, logistyka/spedycja/dystrybucja, produkcja). Warto dodać, że z taką sytuacją mamy do czynienia już od dłuższego czasu. Prowadzone w ORPdE od listopada 2009 roku analizy internetowych ofert pracy, wskazują, że sprzedaż i obsługa klienta, obszar finasowo-administracyjny oraz obszar związany z nowoczesnymi technologiami i techniką to działy, w których występuje najwięcej ofert pracy.

Tabela 2.
Średnia liczba ofert pracy według branż w portalu pracuj.pl
w pierwszym półroczu 2011 r. oraz w listopadzie i grudniu 2011 r. – porównanie

NAZWA BRANŻY ANALIZOWANY OKRES
Listopad – grudzień 2011 styczeń – czerwiec 2011 ZMIANA [wzrost/spadek śr. liczby ofert pracy]
Administracja biurowa 15,8 13,0 2,8
Analiza 14,3 9,0 5,3
Badania i rozwój 8,3 5,6 2,7
Budownictwo/Geodezja 18,7 21,5 -2,8
Doradztwo/Konsulting 31,5 24,0 7,5
Energetyka 5,3 4,0 1,3
Farmaceutyka/Biotechnologia 19,5 18,0 1,5
Finanse/Ekonomia 91,0 96,3 -5,3
Hotelarstwo/Turystyka/Katering 7,7 5,3 2,4
Human Resources 7,5 8,8 -1,3
Informatyka/Administracja 41,8 38,0 3,8
Informatyka/Programowanie 69,0 62,9 6,1
Instalacja/Utrzymanie/Serwis 30,2 24,0 6,2
Internet/E-Commerce 14,8 10,6 4,2
Inżynieria/Konstrukcje/Technologia 60,8 55,9 4,9
Kadra zarządzająca 56,8 61,9 -5,1
Kontrola jakości 7,3 6,8 0,5
Księgowość/Audyt/Podatki 29,5 26,2 3,3
Logistyka/Spedycja/Dystrybucja 27,3 33,1 -5,8
Marketing/Reklama/PR 18,5 19,8 -1,3
Nieruchomości/Budownictwo 9,7 9,0 0,7
Obsługa klienta/Call Center 91,5 88,1 3,4
Praca fizyczna 16,2 16,6 -0,4
Produkcja 22,8 22,9 -0,1
Projektowanie/Wdrażanie 28,2 23,2 5,0
Sprzedaż 220,8 239,1 -18,3
Szkolenia/Edukacja 9,7 9,4 0,3
Telekomunikacja 13,2 10,0 3,2
Ubezpieczenia 12,3 9,2 3,1
Zakupy 5,7 8,2 -2,5
SUMA 1005,8 980,4 25,4

UWAGA (do tabeli 2):
Boldem zaznaczono nazwy branż, w których średnia liczba ofert w analizowanych okresach znacząco się różniła. Znak „-„ (minus) w czwartej kolumnie oznacza, że średnia liczba ofert pracy w tygodniu, w listopadzie i grudniu 2011 r., była niższa (o wskazaną wartość) niż średnia liczba ofert pracy w tygodniu, w pierwszym półroczu 2011 r. Brak znaku oznacza, że średnia liczba ofert pracy w tygodniu, w listopadzie i grudniu 2011 r., była wyższa niż średnia liczba ogłoszeń w tygodniu, w pierwszej połowie 2011 r.

Tym, co jest szczególnie widoczne jest względnie stabilny poziom średniej liczby ofert pracy w porównywanych okresach. Z reguły, średnia liczba ofert pracy w pierwszym półroczu br. i średnia liczba ofert pracy w listopadzie i grudniu br. jest podobna. Jeśli nawet, jak ma to miejsce w przypadku sekcji „Sprzedaż” różnica w liczbie ogłoszeń wydaje się być znacząca (średnio niemal 20 ofert pracy mniej w listopadzie i grudniu br. niż w pierwszym półroczu tego roku), to biorąc pod uwagę zapotrzebowanie na pracowników tej sekcji zgłaszane w pierwszej połowie br. i jego obecną wielkość, stopień zapotrzebowania na pracowników nie uległ znaczącej zmianie. W przypadku większości sekcji średnia liczba ofert pracy w porównywanych okresach nie różniła się o więcej niż 5 ofert.

Tym, co ponadto zwraca uwagę, jest przyrost średniej liczby ofert pracy w zestawieniu okresów objętych analizą. O ile w pierwszym półroczu bieżącego roku, w każdym tygodniu, w przypadku wyodrębnionych branż, dostępne były średnio 980,4 oferty pracy, o tyle w listopadzie i grudniu tego roku – 1005,8 ofert pracy. Należy zauważyć, iż wzrost średniej liczby ofert pracy w tygodniu niekoniecznie musi wynikać ze wzrostu zapotrzebowania na pracowników na rynku pracy, ale może się także wiązać z rosnącą popularnością wśród pracodawców portalu pracuj.pl. Niemniej, zauważalny przyrost liczby ofert pracy wskazuje, iż mimo dotykającego niemal całą Europę kryzysu ekonomicznego, sytuacja na polskim rynku pracy jest wciąż względnie stabilna.

III. Inwestycje (i inwestorzy) w Łodzi i regionie

Jeśli chodzi o projekty inwestycyjne, to w ostatnim czasie, obok informacji o szeregu inwestycjach infrastrukturalnych (budowa trasy „Górnej” w Łodzi, budowa drogi ekspresowej S8 przecinającej województwo łódzkie), do projektów takich można zaliczyć budowę nowych zakładów firmy Indesit (zakład produkcji okapów kuchennych oraz zakład produkcji komponentów plastikowych). Zgodnie z zapewnieniami inwestora, pracę w nowych zakładach znajdzie co najmniej 250 osób (docelowo nawet 500).  Wśród innych planowanych inwestycji można wskazać także rozbudowę fabryki firmy ABB w Aleksandrowie Łódzkim oraz inwestycję spółki AMG.lab, która działa w branży nowoczesnych technologii informatycznych. W ramach tej inwestycji ma zostać utworzonych 150 nowych miejsc pracy.

Opracował: 
Leszek Kuras
Specjalista ds. statystyki i analiz