AKTUALNA INFORMACJA O RYNKU PRACY NR 2/2011 (3)

Poniżej przedstawiono bieżące informacje dotyczące rynku pracy oraz zapotrzebowania na zawody i kwalifikacje. Omówiono także najważniejsze inwestycje podjęte i planowane do realizacji w regionie łódzkim.

I. Bezrobocie w Łodzi i w województwie łódzkim w drugiej połowie 2011 roku

Tabela 1.
Zmiana liczby bezrobotnych [LB] i stopy bezrobocia [SB] w okresie 01.2011 – 05.2011

Obszar 01.2011 02.2011 03.2011 04.2011 05.2011
województwo łódzkie LB 141688 145400 145763 141004 137429
SB [w%] 12,8 13,2 13,1 12,7 -
m. Łódź LB 35503 36312 37020 37037 36942
SB [w%] 10,3 13,0 10,7 10,7 -

Źródło: WUP w Łodzi

Pierwsza połowa 2011 roku przyniosła dość typowe dla tego okresu zmiany stopy bezrobocia. Po obserwowanym w zimowych miesiącach (styczeń – marzec) wzroście bezrobocia, w kolejnych miesiącach (kwiecień – maj) obserwujemy jego dość znaczny spadek. O ile jeszcze w marcu zarejestrowanych w województwie łódzkim było blisko 146 tysięcy osób bezrobotnych, o tyle w kwietniu 141 tysięcy, a w maju już tylko 137 tysięcy osób bezrobotnych. Z nieco inną sytuacją mieliśmy natomiast do czynienia w samej Łodzi. Tutaj liczba osób pozostających bez pracy pozostawała przez cały analizowany okres na względnie stałym poziomie, choć i tu da się zaobserwować najpierw sezonowy wzrost, a potem spadek liczby osób bezrobotnych.

II. Zapotrzebowanie na zawody i kwalifikacje (na podstawie analizy internetowych ofert pracy)

Wykres 1.
Średnia liczba ofert pracy w poszczególnych branżach* w portalu pracuj.pl
(w okresie marzec – czerwiec 2011 r.)

Źródło: Opracowanie własne
* Nazwy branż odpowiadają terminologii przyjętej na stronach internetowych objętych analizą

Zaprezentowane powyżej dane pokazują strukturę zapotrzebowania na przedstawicieli określonych branż w drugim kwartale 2011 roku. Zwraca uwagę niezwykle duża liczba ofert pracy oferowanych przedstawicielom zawodów związanych z szeroko pojętą sprzedażą. O ile bowiem od początku prowadzonych przez Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji analiz internetowych ofert pracy obserwujemy, iż obszar sprzedaży jest tym, w którym ofert pracy jest najwięcej, o tyle średnia liczba ofert pracy w tej sekcji w bieżącym okresie sprawozdawczym jest na niespotykanie dotąd wysokim poziomie. Duże zapotrzebowanie występuje ponadto, podobnie jak w okresach poprzednich na przedstawicieli zawodów związanych z finansami, obsługą klienta, zarządzaniem. Na kilkadziesiąt ofert pracy w każdym tygodniu mogą także liczyć inżynierowie, informatycy, logistycy oraz pracownicy produkcji i usług serwisowych.

W poniższej tabeli, dla bardziej precyzyjnego wskazania wielkości zapotrzebowania na przedstawicieli zawodów w poszczególnych branżach i sekcjach gospodarki przedstawiono sumaryczną liczbę ofert pracy dla okresu objętego analizą.

Tabela 2.
Liczba ofert pracy według branż w okresie marzec – czerwiec 2011 r.

BRANŻA III.2011-VI.2011
Liczba ogłoszeń % wszystkich ogłoszeń
Budownictwo/geodezja 334 2,2
Produkcja 356 2,3
Doradztwo/konsulting 360 2,4
Instalacja/utrzymanie/serwis 364 2,4
Projektowanie/wdrażanie 379 2,5
Księgowość/audyt/podatki 412 2,7
Logistyka/spedycja/dystrybucja 502 3,3
Informatyka/administracja 581 3,8
Inżyneria/konstrukcja/technologia 844 5,6
Kadra zarządzająca 948 6,2
Informatyka/programowanie 974 6,4
Obsługa klienta/call center 1261 8,3
Finanse/ekonomia 1484 9,8
Sprzedaż 3547 23,4

 

III. Inwestycje (i inwestorzy) w Łodzi i regionie

W ostatnich miesiącach mogliśmy usłyszeć o kilku rozpoczętych (budowa hotelu Double Tree by Hilton, budowa biurowca Green Horizon, nowe inwestycje w ŁSSE) bądź planowanych inwestycjach (przebudowa dworca Łódź Fabryczna). Wydaje się, iż nieco mniej zauważoną była informacja o planowanej budowie Europejskiego Centrum Stałego Wystawiennictwa i Handlu Ptak Expo w Rzgowie. Według zapowiedzi inwestora, planowana budowa centrum handlowego, które będzie dziesięciokrotnie większe od dotychczasowego kompleksu „Ptak”, ma kosztować 400 milionów euro i dać miejsca pracy 50 tysiącom ludzi.

Opracował: 
Leszek Kuras
Specjalista ds. statystyki i analiz