AKTUALNA INFORMACJA O RYNKU PRACY NR 1/2011 (2)

Poniżej przedstawiono bieżące informacje dotyczące rynku pracy oraz zapotrzebowania na zawody i kwalifikacje. Omówiono także najważniejsze inwestycje podjęte w ostatnim czasie w regionie łódzkim.

I. Bezrobocie w Łodzi i w województwie łódzkim w drugiej połowie 2010 roku

Tabela 1.
Zmiana liczby bezrobotnych [LB] i stopy bezrobocia [SB] w okresie 06.2010 – 12.2010

Obszar 06.2010 07.2010 08.2010 09.2010 10.2010 11.2010 12.2010
województwo łódzkie LB 129.342 126.964 124.214 123.182 123.816 125.775 131.617
SB [w%] 11,6 11,4 11,2 11,4 11,4 11,6 b.d.
m. Łódź LB 34.116 33.990 33.097 32.914 32.726 33.129 33.727
SB [w%] 10,0 9,9 9,7 9,7 9,7 9,8 b.d.

Źródło: WUP w Łodzi

W drugiej połowie 2010 roku możemy zaobserwować wysoką fluktuację bezrobocia. O ile jeszcze w czerwcu zarejestrowanych było ponad 129 tysięcy osób bezrobotnych, o tyle we wrześniu liczba bezrobotnych spadła do ok. 123 tys. osób, by w kolejnych miesiącach ponownie wzrosnąć, osiągając na koniec grudnia 2010 roku wartość ponad 131 tys. osób bez pracy. Zmiany w liczbie osób pozostających bez pracy spowodowane były w głównej mierze sezonowością zatrudnienia. Z nieco inną sytuacją mieliśmy do czynienia w samej Łodzi. Tutaj liczba osób pozostających bez pracy pozostawała przez cały analizowany okres na względnie stałym poziomie, choć i tu da się zaobserwować sezonowy spadek liczby osób bezrobotnych.

II. Zapotrzebowanie na zawody i kwalifikacje (na podstawie analizy internetowych ofert pracy)

Tabela 2.
Liczba ofert pracy według branż* o największym zapotrzebowaniu na pracowników
w kolejnych tygodniach stycznia i lutego 2011 r. oraz w styczniu i lutym 2010 r.-porównanie

Lp.

Nazwa branży Analizowany okres
I-II.2010 22.01-28.01.2011 05.02-11.02.2011 12.02-18.02.2011
[w %] Liczba
ofert
[w %] Liczba
ofert
[w %] Liczba
 ofert
[w %]
1 Administracja biurowa 1,9% 7 0,8% 16 1,5% 11 1,2%
2 Analiza 0,8% 5 0,6% 10 0,9% 6 0,7%
3 Budownictwo/geodezja 1,9% 4 0,5% 21 1,9% 13 1,4%
4 Doradztwo/konsulting 1,9% 16 1,9% 33 3,0% 19 2,1%
5 Farmaceutyka/biotechnologia 2,1% 14 1,6% 18 1,7% 17 1,9%
6 Finanse/ekonomia 8,5% 79 9,2% 83 7,6% 79 8,7%
7 Hotelarstwo/turystyka/catering 0,9% 3 0,3% 8 0,7% 4 0,4%
8 HR 0,8% 3 0,3% 9 0,8% 7 0,8%
9 Informatyka/administracja 2,3% 32 3,7% 46 4,2% 38 4,2%
10 Informatyka/programowanie 4,1% 41 4,8% 69 6,3% 55 6,1%
11 Instalacja/utrzymanie/serwis 2,5% 15 1,7% 22 2,0% 21 2,3%
12 Internet/e-commerce 0,5% 8 0,9% 4 0,4% 10 1,1%
13 Inżyneria/konstrukcja/technologia 4,8% 52 6,0% 67 6,2% 41 4,5%
14 Kadra zarządzająca 6,3% 63 7,3% 61 5,6% 46 5,1%
15 Kontrola jakości 0,9% 4 0,5% 5 0,5% 11 1,2%
16 Księgowość/audyt/podatki 1,8% 16 1,9% 20 1,8% 23 2,5%
17 Logistyka/spedycja/dystrybucja 2,9% 28 3,3% 31 2,8% 31 3,4%
18 Marketing/reklama/PR 2,9% 20 2,3% 23 2,1% 24 2,6%
19 Obsługa klienta/call center 11,7% 94 10,9% 109 10,0% 92 10,1%
20 Praca fizyczna 0,7% 11 1,3% 13 1,2% 14 1,5%
21 Produkcja 2,6% 20 2,3% 19 1,7% 20 2,2%
22 Projektowanie/wdrażanie 2,2% 17 2,0% 21 1,9% 14 1,5%
23 Sprzedaż 26,7% 249 29,0% 274 25,2% 226 24,9%
24 Szkolenia/edukacja 1,0% 6 0,7% 12 1,1% 13 1,4%
25 Telekomunikacja 1,2% 7 0,8% 13 1,2% 7 0,8%

Źródło: Opracowanie własne
* Nazwy branż odpowiadają terminologii przyjętej na stronach internetowych objętych analizą.

Zaprezentowane powyżej dane pokazują strukturę zapotrzebowania na przedstawicieli określonych branż na początku 2011 roku. Ciekawym w tym kontekście jest także porównanie liczby ofert pracy w w/w okresie z liczbą ofert pracy dostępnych w analogicznym okresie 2010 roku. Już pobieżna analiza wskazuje, iż struktura zapotrzebowania na przedstawicieli określonych branż jest względnie stabilna. Największe zapotrzebowanie, podobnie jak to miało miejsce w roku ubiegłym występuje na przedstawicieli zawodów związanych ze sprzedażą i obsługą klienta. Ponadto stosunkowa duża liczba ofert pracy dostępna jest dla przedstawicieli zawodów związanych z finansami i zarządzaniem. Łatwiej niż innym jest także o znalezienie pracy przedstawicielom zawodów związanych z informatyką i logistyką oraz przedstawicielom zawodów inżynieryjnych.

Jeśli chodzi o poszukiwane zawody, to ponownie obserwować możemy duże zróżnicowanie ofert pracy, zarówno w odniesieniu do charakteru pracy, jak również układu wymaganych kwalifikacji zawodowych. Należy przy tym zauważyć, iż poszukiwani są pracownicy posiadający konkretny, specjalistyczny układ kwalifikacji zawodowych i wiedzy. Dla przykładu w branży sprzedaż często poszukiwani są nie tyle stricte przedstawiciele handlowi, czyli osoby znające wyłącznie techniki handlowe, ale poszukiwane są osoby znające konkretną branżę, np. przedstawiciel handlowy ds. sprzedaży chemii budowlanej, konsultant sprzedaży reklamy internetowej, sprzedawca usług brokerskich, itp., mający przy tym wiedzę i umiejętności sprzedażowe.

III. Inwestycje (i inwestorzy) w Łodzi i regionie

Jak informują przedstawiciele Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w najbliższym czasie uruchomione zostaną w strefie nowe inwestycje. Powstanie dzięki nim blisko 800 nowych miejsc pracy dla pracowników różnych branż, m.in. produkcji opakowań, produkcji chusteczek do pielęgnacji, produkcji mebli.
Z punktu widzenia przyszłości regionu i jego rozwoju za jeszcze ważniejsze przedsięwzięcie należy uznać rozpoczęcie budowy BioNanoParku, czyli ośrodka, w którym będą się znajdowały laboratoria nowoczesnych dziedzin nauki, takich jak: biotechnologia, biofizyka molekularna i nanostrukturalna. Budowa BioNanoParku ma służyć połączeniu biznesu oraz nauki i owocować rozwojem technologicznym Łodzi i województwa.

Opracował: 
Leszek Kuras
Specjalista ds. statystyki i analiz