AKTUALNA INFORMACJA O RYNKU PRACY NR 1/2010 (1)

INFORMACJA MIESIĘCZNA O RYNKU PRACY to nowa forma przekazu aktualnych informacji na temat rynku pracy i zmian na nim zachodzących. W kolejnych, comiesięcznych komunikatach będziemy przekazywać [wybrane] bieżące informacje o rynku pracy, zapotrzebowaniu na zawody i kwalifikacje, a także o zmianach gospodarczych w regionie, w szczególności w kontekście planowanych i realizowanych inwestycji. Układ zawartych informacji będzie zależał od aktualnej sytuacji i istotnych zmian w wymienionych obszarach.

W komunikatach znajdą się zarówno informacje pozyskane od instytucji zewnętrznych [w tym Partnerów Obserwatorium], pochodzące z mediów jak i wypracowane w ramach różnych działań Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji w ŁCDNiKP.

I. Bezrobocie w Łodzi i w województwie łódzkim

Tabela 1.
Zmiana liczby bezrobotnych [LB] i stopy bezrobocia [SB] w okresie 01.2010 – 08.2010

Obszar 01.2010 02.2010 03.2010 04.2010 05.2010 06.2010 07.2010 08.2010
województwo łódzkie LB 139.976 144.369 142.706 136.759 133.404 129.342 126.964 124.214
SB [%] 12,5 12,8 12,7 12,2 11,9 11,6 11,4 11,2
miasto Łódź LB 34.523 35.782 34.992 34.835 34.472 34.116 33.990 33.097
SB [%] 10,1 10,5 10,3 10,2 10,1 10,0 9,9 9,7

   Źródło: WUP w Łodzi

Bezrobocie na koniec września 2010 roku

  • Województwo łódzkie:
    • bezrobotnych ogółem – 123.182 osoby
    • do 25 roku życia – 23.205 osób [27.921 osób – styczeń 2010]
  • Miasto Łódź:
    • bezrobotnych ogółem – 32.914 osób
    • do 25 roku życia – 3.637 osób [4.301 osób – styczeń 2010].

2010 rok cechował się dość wysoką fluktuacją bezrobocia w województwie. O ile w lutym bezrobocie w stosunku do stycznia wzrosło o około 4 tysiące osób, o tyle w kolejnych miesiącach sukcesywnie spadało, by we wrześniu osiągnąć poziom 123 tysięcy, co oznacza spadek liczby bezrobotnych w stosunku do początku roku o ponad 20 tysięcy osób. Jeśli chodzi o Łódź, to spadki nie były aż tak znaczące, przy czym należy pamiętać o tym, że stopa bezrobocia była i jest tutaj znacząco mniejsza. Co ważne, spadek liczby osób bezrobotnych widoczny jest także w grupie osób do 25 roku życia.

II. Zapotrzebowanie na zawody i kwalifikacje (na podstawie analizy internetowych ofert pracy)

Tabela 2.
Liczba ofert pracy według branż o największym zapotrzebowaniu na pracowników
[stan na 09.11.2010]

Lp. BRANŻA* Portal pracuj.pl [liczba ofert z ostatniego miesiąca] Portal gazetapraca.pl [liczba ofert z ostatniego tygodnia]
1 Administracja biurowa / Biuro i administracja 27 6
2 Administracja państwowa / Administracja publiczna 0 12
3 Budownictwo i geodezja / Budownictwo
i architektura
42 18
4 Doradztwo i konsulting 35 bd
5 Farmaceutyka i biotechnologia / Farmacja 29 9
6 Finanse i ekonomia + księgowość, audyt, podatki / Finanse, księgowość, bankowość 182 +72 14
7 Hotelarstwo, turystyka, catering/ Gastronomia, turystyka i hotelarstwo 23 2
8 Informatyka (administracja i programowanie / IT 150 32
9 Instalacja, utrzymanie, serwis 40 bd
10 Inżynieria, konstrukcja, technologia / Technika, inżynieria 102 39
11 Kadra zarządzająca 102 11
12 Logistyka, spedycja, dystrybucja / Logistyka
i transport
56 5
13 Marketing, reklama, PR / Marketing, promocja, PR 26 16
14 Obsługa klienta, call center / Infolinia, call center, obsługa klienta 168 14
15 Praca fizyczna 22 bd
16 Produkcja 50 17
17 Projektowanie, wdrażanie 33 bd
18 Sprzedaż 415 78
19 Szkolenia, edukacja / Nauka i edukacja 20 1

* Nazwy branż odpowiadają terminologii przyjętej na stronach internetowych objętych analizą. Na pierwszej pozycji zostały umieszczone nazwy obowiązujące na stronie www.pracuj.pl, na drugiej – nazwy obowiązujące na stronie www.gazetapraca.pl. W przypadku tych branż, gdzie nazewnictwo jest identyczne, nazwa branży została wpisana jednokrotnie.

Analizując dane dotyczące zapotrzebowania na pracowników w określonych branżach i sektorach gospodarki, trzeba pamiętać, iż specyfiką portali zajmujących się pośrednictwem pracy jest zamieszczanie tej samej oferty pracy w kilku branżach. Stąd też zsumowana liczba ofert pracy w odniesieniu do wskazanych branż jest z reguły wyższa, niż rzeczywista liczba dostępnych ofert pracy. Tym niemniej, wydaje się, iż zestawienie danych o zapotrzebowaniu na pracowników posiadających kwalifikacje, umożliwiające podjęcie pracy w określonej branży, stanowi istotną wskazówkę co do charakteru rynku pracy i aktualnej na nim sytuacji. 

Jeśli chodzi o poszukiwane zawody, to obserwować możemy duże zróżnicowanie ofert pracy, zarówno w odniesieniu do charakteru pracy, jak również, co za tym idzie, układu wymaganych kwalifikacji zawodowych. Przykładowo w branży sprzedaż poszukiwani są zarówno kasjerzy – sprzedawcy, konsultanci telesprzedaży, przedstawiciele handlowi, doradcy techniczno-handlowi – czyli pracownicy wykonawczy, jak również przedstawiciele kadry zarządzającej: kierownik sklepu, regionalny kierownik sprzedaży czy też menedżer sprzedaży.

Takie zróżnicowanie świadczy o otwartym charakterze rynku pracy, tzn. możliwości znalezienia pracy przez osoby o zróżnicowanym poziomie wykształcenia, kompetencji i doświadczenia zawodowego. Należy przy tym zauważyć, iż odnosimy się tutaj jedynie do wycinka rynku pracy, co oznacza, że powyższe dane mają charakter sygnalny. 

Opracował: 
Leszek Kuras
Specjalista ds. statystyki i analiz