Rzemiosło i przedsiębiorcy w województwie Łódzkim – potrzeby kadrowe i oczekiwania wobec pracowników

 

Publikacja przedstawia wyniki dwóch badań ankietowych, które pozwoliły na uzyskanie istotnych informacji z punktu widzenia edukacji oraz potrzeb kadrowych rzemiosła i pracodawców. Jest to ważne ze względu na potrzebę ciągłego wprowadzania zmian i dostosowywania zarówno kształcenia szkolnego jak i ustawicznego tak by szkolnictwo zawodowe odpowiadało potrzebom rynku pracy i zmieniającej się gospodarki.

W części pierwszej raportu zaprezentowano efekt końcowy projektu “Potrzeby kadrowe rzemiosła województwa łódzkiego” realizowanego przez Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji w ŁCDNiKP we współpracy z Izbą Rzemieślniczą w Łodzi w 2010 roku.

Część drugą stanowi usystematyzowanie i opracowanie wyników badań ankietowych potrzeb i preferencji zatrudnieniowych firm z województwa łódzkiego przeprowadzonych przez Instytut Nowych Technologii w Łodzi w latach 2009-2010.

Publikacja jest doskonałym uzupełnieniem i pogłębieniem informacji oraz wniosków zawartych we wcześniejszym opracowaniu dotyczącym badań pracodawców pt. “Potrzeby kadrowe pracodawców województwa łódzkiego – raport z badań ankietowych”.

Publikację kierujemy zarówno do przedstawicieli samorządów i instytucji rynku pracy, jak i doradców zawodowych, dyrektorów i nauczycieli placówek kształcenia zawodowego. Zebrane i przedstawione w raporcie wyniki badań oraz wnioski mogą być pomocne w podejmowaniu trafnych decyzji co do kierunków przemian w szkolnictwie zawodowym jak i poszukiwania oraz pogłębiania obszarów wzajemnej współpracy między zakładami rzemieślniczymi, pracodawcami i instytucjami kształcenia zawodowego.

Autor: 
Praca zbiorowa pod redakcją Elżbiety Ciepuchy i Janusza Moosa
Rok wydania: 
2 011r.
Nr ISBN: 
83-89386-73-9