Wyzwania systemu edukacji w kontekście inwestowania w kapitał ludzki – z uwzględnieniem potrzeb szkolnictwa zawodowego i możliwości wykorzystania Europejskiego Funduszu Społecznego

Prezentowana publikacja Wyzwania systemu edukacji w kontekście inwestowania w kapitał ludzki – z uwzględnieniem potrzeb szkolnictwa zawodowego i możliwości wykorzystania Europejskiego Funduszu Społecznego, w ujęciu przede wszystkim regionalnym, przedstawia problematykę dotyczącą podejmowanych działań w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego w odniesieniu do potrzeb edukacji, zwłaszcza szkolnictwa zawodowego. Jest to studium przypadku dla regionu łódzkiego.

W publikacji zostały przedstawione tylko wybrane aspekty zagadnień dotyczące wyzwań systemu edukacji w kontekście potrzeby inwestowania w kapitał ludzki. Autorka odniosła się przede wszystkim do obszaru kształcenia zawodowego jako istotnego aspektu rozwoju kapitału ludzkiego, szczególnie w odniesieniu do potrzeb gospodarki i wyzwań rynku pracy. Przeprowadzona analiza wyraźnie pokazuje, że fundusze unijne są obecne w obszarze edukacji regionalnej a prezentowane przykładowe projekty edukacyjne to bardzo cenne inicjatywy, które odpowiadały zarówno tym obecnym, jak i przyszłym wyzwaniom. Z ich doświadczeń należy korzystać w przyszłości.

Zagadnienia poruszane w tym opracowaniu są istotne z punku widzenia wdrażania zmian w obszarze kształcenia zawodowego. Są także ważne dla wszystkich zarządzających procesem edukacji.

Autor: 
Elżbieta Ciepucha
Rok wydania: 
2 012r.