O edukacji w dobie robotów mówiono w Davos

Pod koniec stycznia odbyło się kolejne, czterdzieste ósme już Światowe Forum Ekonomiczne w Davos – spotkanie światowych przywódców, autorytetów w różnorodnych dziedzinach, przedstawicieli wielkich korporacji, działaczy organizacji pozarządowych, poświęcone najbardziej palącym zagadnieniom ekonomicznym i społecznym. Za takie w tym roku uznano też edukację. Podejmowano wiele wątków dotyczących kształcenia a wśród nich szczególne zainteresowanie wzbudził temat znaczenia kompetencji miękkich w kontekście funkcjonowania młodych ludzi na zmieniającym się w niebywałym tempie rynku pracy.

Według prognoz McKinsey Global Institute do roku 2030 roboty zastąpią około 800 milionów miejsc pracy. Jednocześnie Światowe Forum Ekonomiczne sugeruje, że ‘rewolucja umiejętności’ (skills revolution) w zamian otworzy nowe możliwości, na które jednakże musimy już teraz przygotowywać młode pokolenia. A to zdaniem charyzmatycznego Jacka Ma, chińskiego biznesmena, potentata w dziedzinie e-commerce (założyciel Alibaba Group), filantropa może się odbyć tylko za sprawą gruntownej zmiany sposobu kształcenia. Ten, z którym mamy teraz do czynienia, to archaiczny model przekazywania gotowej wiedzy (knowledge-based approach), który już dłużej się nie sprawdzi. Dzieci od najmłodszych lat powinny być wspierane w rozwijaniu umiejętności miękkich, takich jak samodzielne, niezależne myślenie, praca zespołowa, kreatywność. Kompetencje miękkie i wartości są tym, czym przewyższamy precyzyjne, dokładne, niezawodne roboty i tym, czym możemy ocalić swoje miejsca na rynku pracy. O tym przekonywała również dyrektor London School of Economics, Minouche Shafik uświadamiając, że ‘wszystkie te czynności, które mają charakter rutynowy i powtarzalny zostaną zastąpione przez automaty, a domeną pracowników w dobie IV rewolucji będzie umiejętność myślenia kreatywnego oraz ‘umiejętność zdobywania informacji, ich syntezy i właściwego ich wykorzystania do tworzenia nowych rzeczy’.

Jak to robić, w jaki sposób stwarzać okazje do kształtowania i wzmacniania kompetencji miękkich przez dzieci i młodzież? Odpowiedź padła między innymi z ust Fabioli Gianotti, która jako Dyrektor Generalny CERN zarządza na co dzień Wielkim Zderzaczem Hadronów:

„Jako dziecko byłam bardzo ciekawa wszystkiego, chciałam znaleźć odpowiedź na wielkie pytania o to, jak działa wszechświat. Do tego, jakim jestem teraz naukowcem przyczyniły się w równym stopniu moje studia z fizyki, jak i studia humanistyczne i muzyczne.” Jej zdaniem niewłaściwe jest przeciwstawianie nauk ścisłych naukom humanistycznym i sztuce, które to są emanacja ciekawości i kreatywności człowieka. Wzmocnił ten pogląd wspomniany chiński przedsiębiorca i miliarder, który podkreślał, że źródłem miękkich umiejętności jest sport, muzyka i sztuka i na te dziedziny należy kłaść szczególny nacisk w procesie kształcenia od najmłodszych lat.

Badania, również te prowadzone przez Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji dowodzą, że pracodawcy już na etapie rekrutacji przywiązują coraz większą rolę do kompetencji miękkich kandydatów. Niezaprzeczalny jest też wpływ posiadanych kompetencji miękkich pracownika na przebieg jego kariery zawodowej. Proces osiągania kompetencji miękkich jest procesem długim, rozpiętym w czasie, dlatego tak ważne jest prowadzenie go już od najmłodszych lat dziecka poprzez zróżnicowane formy zabaw i spędzania czasu wolnego, co umożliwi mimowolne kształtowanie kreatywności, pracy zespołowej czy umiejętności logicznego myślenia, tak pożądane na współczesnym rynku pracy.


Źródło: https://www.weforum.org/agenda/2018/01/top-quotes-from-davos-on-the-future-of-education/; dostęp 26.02.2018

 

Rodzaj: