Jaki pracownik – jaki zawód? Analiza internetowych i prasowych ofert pracy w branżach: finanse/ekonomia, księgowość/audyt/podatki, logistyka/spedycja/dystrybucja w okresie sytczeń-czerwiec 2012 roku

Badanie, którego dotyczy niniejszy raport jest trzecim z cyklu projektów, których celem jest sprawdzenie częstotliwości występowania ogłoszeń o rekrutacji na określone stanowiska w poszczególnych dziedzinach gospodarki województwa łódzkiego, a także wskazanie najbardziej pożądanych przez pracodawców kompetencji pracowników w wybranych branżach.

Podobnie jak w roku ubiegłym celem analiz było ukazanie oczekiwań pracodawców z konkretnych obszarów (branż) gospodarki. Edycja obecna odnosi się do dwóch branż: logistycznej i ekonomiczno-finansowej i ukazuje oczekiwania pracodawców formułowane w ofertach pracy w odniesieniu do kandydatów do pracy.

Publikację adresujemy do przedstawicieli samorządów na terenie województwa łódzkiego, dyrektorów i nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, doradców zawodowych oraz uczniów i ich rodziców.

Autor: 
Leszek Kuras
Rok wydania: 
2 012r.