AKTUALNA INFORMACJA O RYNKU PRACY NR 4/2013 (13)

W ostatniej w 2013 roku „Aktualnej informacji o rynku pracy nr 4/2013” przedstawiona została sytuacja gospodarcza w regionie łódzkim oraz zapotrzebowanie na zawody i kwalifikacje w czwartym kwartale tego roku.

I. Bezrobocie w Łodzi i w województwie łódzkim w III i IV kwartale 2013 roku

Przedstawiając sytuację na rynku pracy województwa łódzkiego nie można pominąć problemu bezrobocia. W województwie łódzkim jest ono wyższe niż w Polsce1. Poniższa tabela prezentuje dane dotyczące stopy bezrobocia oraz liczby bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy, z podziałem na Łódź oraz województwo.

Tabela 1.
Liczba bezrobotnych [LB] i stopa bezrobocia [SB] w III i IV kwartale 2013 roku

Obszar07.201308.201309.201310.201311.201312.2013
województwo łódzkieLB150695148764147371146870149776151626
SB [w%]13,913,713,713,713,9-
m. ŁódźLB421524157841669418064230042180
SB [w%]12,312,212,212,212,3-

Źródło: WUP w Łodzi, GUS
Uwaga: stopa bezrobocia za grudzień 2013 r. jeszcze nie jest dostępna

Porównując dane dotyczące sytuacji na rynku pracy w Łodzi i województwie łódzkim w trzecim i czwartym kwartale 2013 roku, można zaobserwować zapoczątkowany w listopadzie wzrost liczby osób bezrobotnych, a co za tym idzie stopy bezrobocia. Zjawisko to widoczne jest każdego roku. Przyczyną pogorszenia sytuacji jest między innymi zakończenie prac sezonowych oraz mniejsza liczba miejsc pracy oferowanych przez pracodawców w grudniu (co widoczne jest między innymi w portalu pracuj.pl).

W lipcu 2013 r. liczba bezrobotnych w województwie łódzkim wynosiła 150695. W grudniu bez pracy pozostawało już 151626 osób, to jest o 0,6% więcej niż na początku trzeciego kwartału. W Łodzi sytuacja przedstawia się korzystniej. W lipcu bieżącego roku (początek trzeciego kwartału) bez pracy pozostawały 42152 osoby. W grudniu liczba ta wzrosła do 42180. Przybyło zatem tylko 28 bezrobotnych, co stanowi 0,1%. Świadczyć to może o szybszym rozwoju gospodarczym miasta w porównaniu z resztą regionu.

II. Zapotrzebowanie na zawody i kwalifikacje (na podstawie analizy internetowych ofert pracy)

Druga część informacji o rynku pracy pokazuje aktualne zapotrzebowanie na zawody oraz kwalifikacje w regionie łódzkim, w okresie październik – grudzień 2013 roku. Analizowane były oferty umieszczone w portalu pracuj.pl, który jest jednym z największych polskich serwisów rekrutacyjnych. Dane dotyczące średniej liczby ofert pracy w czwartym kwartale 2013 roku przedstawia wykres nr 1.

Wykres 1.
Średnia liczba ofert pracy w poszczególnych branżach
w portalu pracuj.pl (IV kwartał 2013 r., woj. łódzkie)

Źródło: Opracowanie własne Obserwatorium rynku Pracy dla Edukacji.

W porównaniu z trzecim kwartałem 2013 r. (Aktualna informacja o rynku pracy nr 3-2013) znacznie zmniejszyła się liczba ofert pracy dostępna w branżach „sprzedaż” oraz „obsługa klienta”. Zdecydowanie więcej miejsc pracy oferowano natomiast dla informatyków. W samej tylko sekcji „IT – rozwój oprogramowania” średnio w miesiącu można było znaleźć 146,7 ofert (dodatkowo w sekcji „IT – administracja” było ich 74,3). W trzecim kwartale obszar informatyczny analizowany był jako całość, pracodawcy oferowali łącznie 138 miejsc pracy. Natomiast w branży „finanse, ekonomia” w trzecim i czwartym kwartale można było znaleźć porównywalną liczbę ofert.

W dalszej części opracowania analizowane były oferty dostępne w portalu pracuj.pl w grudniu 2013 r. W tym miesiącu najwięcej ofert pracy przypadało na branże: „sprzedaż”, „obsługa klienta”, „finanse, ekonomia”. Nazwy branż odpowiadają terminologii przyjętej w portalu.

W analizowanym okresie najwięcej ofert pracy dotyczyło sekcji „sprzedaż” (273 oferty). Najczęściej poszukiwano pracowników na następujące stanowiska: przedstawiciel handlowy, specjalista ds. sprzedaży, przedstawiciel medyczny, doradca biznesowy, kierownik obszaru sprzedaży, manager ds. eksportu, asystent działu sprzedaży, sprzedawca, konsultant telefoniczny, specjalista ds. telesprzedaży. Pracodawcy oczekiwali od przyszłych pracowników następujących kwalifikacji: wykształcenie minimum średnie, znajomość języka angielskiego, umiejętność budowania i utrzymania dobrych relacji z klientami, znajomość obsługi komputera, posiadanie prawa jazdy kategorii B oraz doświadczenie w prowadzeniu samochodu, samodzielność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, zaangażowanie, umiejętność organizacji pracy, umiejętność pracy w zespole, pod presją czasu oraz w sytuacjach stresowych. Dla większości pracodawców ważne było doświadczenie zawodowe związane z umiejętnościami handlowymi i znajomością lokalnego rynku oraz umiejętności specjalistyczne, zależne od rodzaju prowadzonej działalności. Firmy zamieszczające oferty w branży „sprzedaż” prowadzą bardzo zróżnicowaną działalność. Są to banki, sklepy, firmy ubezpieczeniowe, farmaceutyczne, świadczące usługi informatyczne, zajmujące się telefoniczną sprzedażą usług, działające w branży motoryzacyjnej, elektrotechnicznej, budowlanej, telekomunikacyjnej, energetycznej i innej.

Drugą w kolejności sekcją pod względem liczby ofert pracy była „obsługa klienta” (123 ogłoszeń). Najczęściej poszukiwano pracowników na następujące stanowiska: menadżer projektu, kierownik sklepu, asystent działu zakupów, pracownik ds. obsługi klienta, konsultant, doradca klienta, doradca techniczno – handlowy, przedstawiciel medyczny, specjalista ds. pozyskiwania klientów, specjalista ds. obsługi klienta, konsultant ds. telefonicznej obsługi klienta, spedytor, hostessa. Pracodawcy oczekiwali od przyszłych pracowników następujących kwalifikacji: wykształcenie wyższe lub średnie, doświadczenie zawodowe związane z konkretną branżą, znajomość języka angielskiego, obsługa komputera, prawo jazdy, dyspozycyjność, umiejętności interpersonalne, umiejętność pracy w zespole, umiejętność organizacji pracy, samodzielność, odporność na stres, wysoka kultura osobista, odpowiedzialność, zaangażowanie. Tak jak w przypadku sprzedaży, firmy poszukujące pracowników w sekcji „obsługa klienta” prowadzą bardzo zróżnicowaną działalność. Są to sklepy, banki, firmy ubezpieczeniowe, farmaceutyczne, zajmujące się edukacją, wytwarzające produkty techniczne dla przemysłu, działające w branży telekomunikacyjnej, elektronicznej, budowlanej i innej.

Na kolejnym, trzecim miejscu pod względem zapotrzebowania na pracowników znalazła się branża „finanse, ekonomia” (103 oferty pracy). Poszukiwani byli przedstawiciele następujących zawodów: asystent działu księgowego, księgowy, doradca finansowy, doradca klienta, doradca kredytowy, analityk finansowy, specjalista ds. kontrolingu specjalista ds. analiz produkcji. Oczekiwania pracodawców dotyczyły następujących kwalifikacji: wykształcenie wyższe, doświadczenie zawodowe, bardzo dobra znajomość języka angielskiego, umiejętności zawodowe związane ze stanowiskiem pracy, umiejętności interpersonalne, łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność obsługi komputera, dyspozycyjność, zaangażowanie, dokładność, obowiązkowość, umiejętność pracy w stresie, umiejętność pracy w zespole, umiejętność analitycznego myślenia. Firmy poszukujące pracowników to przede wszystkim banki, firmy ubezpieczeniowe, sklepy, firmy świadczące usługi outsourcingowe i konsultingowe, oraz prowadzące działalność w wielu innych obszarach gospodarki.

Powyższe dane świadczą o tym, że w województwie łódzkim w grudniu 2013 roku nadal najłatwiej było znaleźć pracę w obszarach: „sprzedaż”, „obsługa klienta” oraz „finanse, ekonomia”.

III. Sytuacja gospodarcza w Łodzi i województwie łódzkim

W czwartym kwartale 2013 roku można odnotować dalszy rozwój Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej otrzymali kolejni inwestorzy2. W listopadzie tego roku do grona inwestorów dołączyły dwie firmy: Thermica Sp. z o.o. (wybuduje w Podstrefie Skierniewice zakład produkcyjny płyt styropianowych i chemii budowlanej) oraz Sponcel Sp. z o.o. (w Podstrefie Kleszczów uruchomi zakład produkujący gąbkę celulozową na potrzeby producentów artykułów gospodarstwa domowego). W grudniu 2013 roku wydano pięć kolejnych zezwoleń. Otrzymały je następujące firmy: Weidenhammer Polska Sp. z o. o. (w Podstrefie Kutno wybuduje zakład produkujący opakowania - tuby z tektury wielowarstwowej do pakowania produktów żywnościowych), VPK Packaging Sp. z o. o. (w Podstrefie Radomsko uruchomi zakład produkujący opakowania z tektury), Star Fitness S.A. (specjalizuje się w kompleksowym wyposażeniu siłowni i klubów fitness w profesjonalny sprzęt do ćwiczeń, nowa inwestycja powstanie w Podstrefie Kutno), Huta Szkła Anewal Sp. z o. o. (na terenie Podstrefy Piotrków będzie produkować słoiki dla branży spożywczej oraz przetwórstwa rolno – spożywczego, znicze, szklane naczynia ozdobne, a także nakrętki, podstawki itp. z tworzyw sztucznych oraz opakowań z papieru i tektury), Hapam Poland Sp. z o. o. (jeden z czołowych producentów odłączników wysokiego napięcia na świecie, planuje rozbudowę zakładu oraz zakupienie nowych linii technologicznych, maszyn i urządzeń do produkcji w Łodzi).

W związku z nowymi inwestycjami w ŁSSE powstanie co najmniej 157 nowych miejsc pracy oraz utrzymane zostaną dotychczasowe.

Poza Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną plany rozwoju ogłosiła także firma Accenture Sp. z o. o., świadcząca usługi z zakresu konsultingu, nowoczesnych technologii i outsourcingu. Łódzki oddział otworzył nowe biuro i planuje zatrudnić w 2014 roku kolejne 100 osób. Firma oferuje pracę osobom młodym3. Ponadto około 100 osób planuje także zatrudnić w 2014 roku firma ubezpieczeniowa Prudential, która po długiej przerwie powróciła na łódzki rynek4.

Informacje powyższe pozwalają optymistycznie myśleć o przyszłości w kontekście powstawania nowych miejsc pracy w regionie łódzkim.

Opracowała: 
Anna Gębarowska-Matusiak
Specjalista ds. statystyki i analiz

 

 1 Stopa bezrobocia w listopadzie 2013 r. dla Polski wynosiła 13,2%, a w woj. łódzkim osiągnęła 13,9%. [dane GUS]  
 2 http://www.sse.lodz.pl [data dostępu 03.01.2014 r.]  
 3 http://www.uml.lodz.pl [data dostępu 15.11.2013 r.]  
 4 http://lodz.gazeta.pl [data dostępu 29.11.2013 r.]