AKTUALNA INFORMACJA O RYNKU PRACY NR 2/2016 (23)

W „Aktualnej informacji o rynku pracy nr 2/2016” przedstawiona została sytuacja gospodarcza oraz zapotrzebowanie na zawody i kwalifikacje w Łodzi oraz w województwie łódzkim w drugim kwartale 2016 r. Jest to kolejne z cyklu opracowań kwartalnych Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji.

I. Bezrobocie w regionie łódzkim w I i II kwartale 2016 r.

W końcu maja 2016 roku stopa bezrobocia w województwie łódzkim była o 0,6% wyższa niż w Polsce[1]. W Łodzi wskaźnik ten był wyższy niż wartość dla kraju (o 0,1%). W regionie łódzkim stopa bezrobocia była wyższa niż w Łodzi. Różnica wynosiła 0,5%. Dane dotyczące bezrobocia (z podziałem na Łódź oraz województwo) przedstawione zostały w tabeli.

Tabela 1.
Liczba bezrobotnych [LB] i stopa bezrobocia [SB]
w I i II kwartale 2016 r.

Obszar01.201602.201603.201604.201605.2016
województwo łódzkieLB [w tys.]114,9116,0112,9107,3103,4
SB [w%]10,710,810,510,19,7
m. ŁódźLB [w tys.]33,534,033,632,631,6
SB [w%]9,79,99,79,59,2

Źródło: GUS, brak jeszcze danych za czerwiec 2016 r.

W drugim kwartale 2016 r. zarówno w Łodzi jak i w województwie łódzkim zarówno liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy jak i stopa bezrobocia była niższa niż w pierwszym kwartale bieżącego roku.

Jeśli porówna się dane dla województwa łódzkiego ze stycznia 2016 r. z danymi z maja tego roku można zauważyć, że liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 11,5 tys. (to jest o 10,0%). W Łodzi w tym samym przedziale czasowym ubyło 0,5 tys. osób zarejestrowanych w urzędzie pracy (spadek wyniósł 5,0%).

Porównując stopę bezrobocia w maju 2015 r. (dla woj. łódzkiego wynosiła ona 11,5%, dla Łodzi było to 10,8%)[2] oraz w maju 2016 roku, można zaobserwować spadek liczby bezrobotnych, co świadczy o rozwoju gospodarczym regionu oraz powstawaniu nowych miejsc pracy.

II. Zapotrzebowanie na zawody i kwalifikacje (na podstawie analizy internetowych ofert pracy)

W dalszej części informacji o rynku pracy przedstawione zostało zapotrzebowanie na zawody oraz kwalifikacje w regionie łódzkim w drugim kwartale 2016 r. Analizowane były oferty umieszczone w portalu pracuj.pl. Dane dotyczące średniej miesięcznej liczby ofert pracy w okresie od kwietnia do czerwca 2016 r. pokazane zostały na poniższym wykresie.

Wykres 1.
Średnia miesięczna liczba ofert pracy w poszczególnych branżach
w portalu pracuj.pl (II kwartał 2016 r., woj. łódzkie)

Źródło: Opracowanie własne Obserwatorium rynku Pracy dla Edukacji.

W drugim kwartale bieżącego roku w dziewięciu branżach średnia miesięczna liczba ofert  przekroczyła sto. W porównaniu z pierwszym kwartałem 2016 r. (Aktualna informacja o rynku pracy nr 1/2016) więcej miejsc pracy oferowały następujące sekcje: „obsługa klienta” (o 7,8%), „produkcja” (o 9,2%), „łańcuch dostaw” (o 7,6%), „praca fizyczna” (o 27,3%), „zakupy” (o 19,9%), „BHP, ochrona środowiska”.  Ofert przybyło także dla praktykantów i stażystów. Wzrost wyniósł 15,6%. W następujących sekcjach zmniejszyła się liczba ofert: „sprzedaż” (o 5,1%), „finanse, ekonomia” (o 16,5%), „IT – rozwój oprogramowania” (o 11,2%), „bankowość” (o 5,2%), „human resources, zasoby ludzkie” (o 7,8%), „zdrowie, uroda, rekreacja” (o 38,5%), „reklama, grafika, kreacja, fotografia” (o 16,5%) oraz „energetyka” (o 47,7%). Liczba wolnych miejsc pracy w pozostałych sekcjach reprezentowanych w portalu pracuj.pl pozostała na porównywalnym poziomie.

W dalszej części opracowania analizowane były oferty dostępne w portalu pracuj.pl w czerwcu 2016 roku. W tym miesiącu dokonano uszczegółowionej analizy wolnych miejsc pracy z następujących sekcji: „łańcuch dostaw”, „human resources, zasoby ludzkie”, „administracja biurowa”. Nazwy branż odpowiadają terminologii przyjętej w portalu.

Branża „łańcuch dostaw” znalazła się w czerwcu 2016 roku na dziewiątym miejscu (na 33 analizowane). Pracodawcy oferowali łącznie w tej branży 127 miejsc pracy. Poszukiwani byli między innymi pracownicy na następujące stanowiska: magazynier (39 ofert, tj. najwięcej), specjalista ds. logistyki (18 ofert), kierowca (9 ofert), spedytor (5 ofert), dyspozytor (4 oferty), a także: specjalista łańcucha dostaw, planista logistyki, pracownik działu przyjęcia towaru, pracownik działu dystrybucji, operator wózka widłowego. Pracodawcy oczekiwali od przyszłych pracowników następujących kompetencji i kwalifikacji: doświadczenie zawodowe, wykształcenie wyższe, znajomość języków obcych, posiadanie specjalistycznych uprawnień i umiejętności (np. prawo jazdy kategorii C+E, uprawnienia do obsługi wózków widłowych, znajomość komputerowych programów magazynowych), umiejętność obsługi komputera, umiejętności interpersonalne oraz organizacyjne. Firmy poszukujące pracowników w sekcji „łańcuch dostaw” to głównie firmy handlowe, transportowe, farmaceutyczne, świadczące usługi outsourcingowe i konsultingowe, prowadzące działalność produkcyjną, hipermarkety oraz inne.

W czerwcu bieżącego roku w sekcji „human resources, zasoby ludzkie” dostępnych było 76 ofert. W analizowanym okresie branża zajmowała dwunaste miejsce pod względem liczby wolnych miejsc pracy. Poszukiwani byli między innymi kandydaci na następujące stanowiska: specjalista ds. rekrutacji (13 ofert, tj. najwięcej), specjalista ds. kadr i płac (9 ofert), specjalista ds. personalnych (4 oferty), trener wewnętrzny (3 oferty), doradca zawodowy (3 oferty), a także konsultant ds. pracy tymczasowej, koordynator projektu, młodszy specjalista ds. HR, specjalista ds. szkoleń.  Pracodawcy oczekiwali od przyszłych pracowników następujących kompetencji i kwalifikacji: doświadczenie zawodowe, wiedza kierunkowa, wykształcenie wyższe, znajomość języków obcych (najczęściej angielskiego), umiejętności organizacyjne, umiejętności interpersonalne, posiadanie prawa jazdy. Firmy zamieszczające oferty w branży „human resources, zasoby ludzkie” prowadzą bardzo zróżnicowaną działalność. Są to firmy zajmujące się ochroną zdrowia, rekrutacją, ubezpieczeniami, finansami oraz inne.

Kolejną z analizowanych branż jest „administracja biurowa”. W czerwcu 2016 roku dostępnych było 111 ofert (co daje 10 miejsce w rankingu ofert pracy). Poszukiwani byli kandydaci na następujące stanowiska: asystent (oferowano najwięcej, gdyż 9 miejsc pracy), recepcjonista (7 ofert), specjalista ds. zakupów (7 ofert), sekretarka (5 ofert), pracownik biurowy (4 oferty), a także: konsultant ds. obsługi korespondencji, kierownik biura zarządu, pracownik sekretariatu, referent biurowy, specjalista ds. dostarczania zamówień, sekretarz miasta. Oczekiwania pracodawców dotyczyły następujących kompetencji i kwalifikacji: znajomość języków obcych (często dwóch), umiejętność obsługi komputera, doświadczenie zawodowe, umiejętności interpersonalne, wykształcenie wyższe, umiejętności organizacyjne, obowiązkowość, sumienność.  Firmy poszukujące pracowników działają w sektorze ochrony zdrowia, branży spożywczej, chemicznej, handlowej, usług porządkowych, motoryzacyjnej i wielu innych.

Do branż, w których w czerwcu 2016 r. w regionie łódzkim dostępnych było najwięcej ofert pracy zaliczają się: „sprzedaż”, „obsługa klienta” oraz „inżynieria”.

III. Sytuacja gospodarcza w Łodzi i województwie łódzkim

W drugim kwartale 2016 r. w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej wręczono nowe zezwolenia[3]. Otrzymały je następujące firmy działające na terenie Radomska: Cortizo Sp. z o. o., która zajmuje się produkcją i dystrybucją systemów aluminiowych dla budownictwa; HSV Polska – jeden z największych producentów kształtek styropianowych i izolacji wytwarzanych metodą wtryskową; spółka Isopak Poland, która jest włoskim producentem opakowań ze styropianu a w radomskim zakładzie wytwarza elementy służące do pakowania sprzętu AGD i RTV oraz dla branży budowlanej. W Kutnie natomiast kolejne zezwolenie odebrała należąca do grupy kapitałowej Kellogg Company spółka UMA Investments, która będzie produkować przekąski Pringles. Łącznie w wyniku wydanych czterech zezwoleń powstanie ponad 110 nowych miejsc pracy, a dotychczasowe zostaną utrzymane.

Pisaliśmy już o kolejnym zezwoleniu dla Grupy Tubądzin, jednego z czołowych polskich producentów płytek ceramicznych[4]. W kwietniu bieżącego roku odbyła się w Sieradzu uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę nowej fabryki[5]. Będą w niej produkowane płytki ceramiczne wielkoformatowe, które uzupełnią asortyment wytwarzany obecnie przez pozostałe zakłady produkcyjne Grupy Tubądzin. Powstanie ponad 100 nowych miejsc pracy. Poszukiwani będą pracownicy produkcji, mechanicy, informatycy i technolodzy. Wdrożone zostaną najnowocześniejsze technologie, między innymi po raz pierwszy w tej części Europy formowanie płyt w sposób ciągły.

W województwie łódzkim nadal powstają nowe miejsca pracy. Rozwój gospodarczy regionu daje szansę na dalsze zmniejszenie bezrobocia.

Opracowała: 
Anna Gębarowska-Matusiak
Specjalista ds. statystyki i analiz[1] Stopa bezrobocia w końcu maja 2016 r. dla Polski wynosiła 9,1% [dane GUS].
[2] Dane GUS.
[3] www.sse.lodz.pl [data dostępu: 11.07.2016 r.].
[4] Aktualna informacja o rynku pracy nr 1/2016.
[5] www.sse.lodz.pl [data dostępu:11.07.2016 r.].