AKTUALNA INFORMACJA O RYNKU PRACY NR 2/2015 (19)

„Aktualna informacja o rynku pracy nr 2/2015” jest kolejnym w bieżącym roku opracowaniem, w którym przedstawiona została sytuacja gospodarcza w regionie łódzkim oraz zapotrzebowanie na zawody i kwalifikacje w drugim kwartale 2015 r.

I. Bezrobocie w Łodzi i w województwie łódzkim w I oraz w II kwartale 2015 roku

W końcu maja 2015 roku stopa bezrobocia w województwie łódzkim była o 0,8% wyższa niż w Polsce1. W Łodzi także nieznacznie przekraczała wartość dla kraju, była wyższa o 0,2%. Jednak w porównaniu z regionem łódzkim różnica wyniosła 0,6% na korzyść Łodzi. W połowie czerwca w PUP w Łodzi zarejestrowanych było 37,2 tys. bezrobotnych (około 20% to osoby do 30. roku życia, wśród nich najmniej jest absolwentów kierunków technicznych)2. W tabeli zamieszczone zostały dane dotyczące bezrobocia z podziałem na Łódź oraz województwo.

Tabela 1.
Liczba bezrobotnych [LB] i stopa bezrobocia [SB]
w I i II kwartale 2015 r.

Obszar 01.2015 02.2015 03.2015 04.2015 05.2015
województwo łódzkie LB [w tys.] 132,3 133,4 131,1 127,2 122,6
SB [w%] 12,4 12,5 12,3 12,0 11,6
m. Łódź LB [w tys.] 37,7 38,0 38,3 38,2 37,3
SB [w%] 11,1 11,2 11,2 11,2 11,0

Źródło: GUS, dane za czerwiec 2015 r. nie są jeszcze dostępne

Sytuacja na rynku pracy regionu łódzkiego w drugim kwartale 2015 r. W porównaniu z pierwszym kwartałem bieżącego roku poprawiła się. Zarówno liczba zarejestrowanych bezrobotnych, jak i stopa bezrobocia zmniejszyła się.

Jeśli porówna się dane dla województwa łódzkiego ze stycznia 2015 r. Z danymi z maja tego roku można zauważyć, że liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 9,7 tys. (to jest o 7,3%). W Łodzi w tym samym okresie ubyło 0,4 tys. osób zarejestrowanych w urzędzie pracy (spadek wyniósł 1,1%).

Jeśli porówna się stopę bezrobocia w maju 2014 r. (dla woj. łódzkiego wynosiła ona 13,3%, dla Łodzi było to 12,2%)3 oraz w maju 2015 roku, można zauważyć znaczącą poprawę sytuacji na regionalnym rynku pracy. Świadczy to o rozwoju gospodarczym województwa.

II. Zapotrzebowanie na zawody i kwalifikacje (na podstawie analizy internetowych ofert pracy)

W dalszej części informacji o rynku pracy przedstawione zostało zapotrzebowanie na zawody oraz kwalifikacje w regionie łódzkim w drugim kwartale 2015 r. Analizowane były oferty umieszczone w portalu pracuj.pl. Dane dotyczące średniej miesięcznej liczby ofert pracy w okresie od kwietnia do czerwca 2015 roku pokazane zostały na poniższym wykresie.

Wykres 1.
Średnia miesięczna liczba ofert pracy w poszczególnych branżach
w portalu pracuj.pl (II kwartał 2015r., woj. łódzkie)

Źródło: Opracowanie własne Obserwatorium rynku Pracy dla Edukacji.

W porównaniu z pierwszym kwartałem 2015 r. (Aktualna informacja o rynku pracy nr 1/2015) liczba ofert pracy dostępna w prawie wszystkich sekcjach reprezentowanych w portalu pracuj.pl pozostała na porównywalnym poziomie. Przybyło ofert w czterech branżach. Największy wzrost (o około 100%) zanotowano w następujących sekcjach: „BHP, ochrona środowiska”, „doradztwo, konsulting”. Więcej wolnych miejsc pracy oferowała także branża „human resources, zasoby ludzkie” (wzrost wyniósł 61%) oraz „administracja biurowa” (41%). Nieznacznie mniej ofert znalazło się w sekcji „sprzedaż” (różnica wyniosła 7,1%).

W dalszej części opracowania analizowane były oferty dostępne w portalu pracuj.pl w czerwcu 2015 roku. W tym miesiącu dokonano uszczegółowionej analizy wolnych miejsc pracy z następujących sekcji: „inżynieria”, „IT – rozwój oprogramowania” oraz „produkcja”. Nazwy branż odpowiadają terminologii przyjętej w portalu.

Na kolejnym, czwartym miejscu znalazła się branża „inżynieria”. w czerwcu 2015 r. dostępne były 223 oferty. Jest to sekcja związana ściśle z wykształceniem technicznym. Poszukiwani byli między innymi pracownicy na następujące stanowiska: specjalista ds. serwisu (11 ofert, tzn. najwięcej), elektryk (10 ofert), konstruktor (10 ofert), mechanik (9 ofert), a także: technik utrzymania ruchu, technolog, automatyk, elektromechanik, projektant, inżynier produktu, monter, telemonter, mechanik – monter turbin wiatrowych. Pracodawcy oczekiwali od przyszłych pracowników następujących kwalifikacji: doświadczenie zawodowe, wiedza kierunkowa, posiadanie specjalistycznych uprawnień i umiejętności (w zależności od stanowiska, np. znajomość programu AutoCAD, uprawnienia SEP dla elektryków, uprawnienia do obsługi wózków widłowych), znajomość języka obcego (często dwa języki), wykształcenie wyższe lub średnie, dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole, umiejętności analityczne, umiejętności interpersonalne. Firmy poszukujące pracowników w sekcji „inżynieria” prowadzą bardzo zróżnicowaną działalność. Reprezentują branżę motoryzacyjną, mechaniczną, energetyczną, odnawialnych źródeł energii, budowlaną, spożywczą oraz inne.

W czerwcu bieżącego roku w sekcji „IT – rozwój oprogramowania” dostępnych było 221 ofert. W analizowanym okresie branża zajmowała piąte miejsce pod względem liczby wolnych miejsc pracy. Poszukiwani byli między innymi kandydaci na następujące stanowiska:  developer (android, Java, software) - 50 ofert, czyli najwięcej, programista (48 ofert). W tym programista Java – 5 ofert, programista PHP – 6 ofert, programista C++ - 3 oferty, .NET – 4 oferty, bez wskazania – 24 oferty. Tester (19 ofert), software engineer (16 ofert), project manager (10 ofert), a także: analityk biznesu, trener szkoleń programistycznych, analityk systemowy, architekt rozwiązań IT. Pracodawcy oczekiwali od przyszłych pracowników następujących kwalifikacji: wiedza kierunkowa (zarówno teoretyczna jak i umiejętności praktyczne), znajomość języków obcych (przede wszystkim język angielski, także techniczny), doświadczenie zawodowe, wykształcenie wyższe (średnie pojawiało się w ofertach rzadziej), umiejętności interpersonalne, umiejętność pracy w zespole, umiejętności analityczne. Firmy zamieszczające oferty w branży „IT – rozwój oprogramowania” prowadzą bardzo zróżnicowaną działalność. Są to banki, firmy ubezpieczeniowe, zajmujące się dostarczaniem oprogramowania dla biznesu, świadczące usługi outsourcingowe i konsultingowe oraz wiele innych działających w różnych obszarach gospodarki.

Kolejną z analizowanych branż jest „produkcja”. Ze 163 ofertami zajmowała szóste miejsce. Poszukiwani byli kandydaci na następujące stanowiska: pracownik produkcji (oferowano najwięcej, gdyż 11 miejsc pracy), automatyk (10 ofert), mechanik (8 ofert), a także: technolog, operator maszyn, nastawiacz maszyn, inżynier produktu, elektryk, operator wózka widłowego, magazynier, szlifierz – frezer narzędziowy. Oczekiwania pracodawców dotyczyły następujących kwalifikacji:  doświadczenie zawodowe, znajomość języków obcych, wykształcenie średnie lub wyższe, wiedza kierunkowa, posiadanie specjalistycznych uprawnień i umiejętności (w zależności od stanowiska pracy, np. uprawnienia SEP, budowlane, badania Sanepid), umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office, umiejętności interpersonalne, umiejętności organizacyjne, umiejętności analityczne, dyspozycyjność. Firmy poszukujące pracowników to firmy z branży spożywczej, motoryzacyjnej, poligraficznej, budowlanej, produkcji sprzętu AGD, opakowań, przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz działające w wielu innych obszarach gospodarki.

Nadal do branż, w których w regionie łódzkim dostępnych jest najwięcej miejsc pracy zaliczają się: „sprzedaż”, „obsługa klienta” oraz „finanse, ekonomia”.

III. Sytuacja gospodarcza w Łodzi i województwie łódzkim

W drugim kwartale 2015 roku nadal rozwijała się Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna4. Drugie zezwolenie otrzymała Chipita Poland Sp. z o.o., będąca producentem produktów spożywczych. Inwestycja będzie polegała na rozbudowie zakładu w Tomaszowie Mazowieckim. Zatrudnienie znajdzie przynajmniej 50 nowych pracowników. Kolejne zezwolenie otrzymała Ambro Lobistics Sp. z o.o. Jest to firma logistyczno – spedycyjna działająca zarówno na terenie Polski, jak i za granicą. W ramach inwestycji wybudowany zostanie magazyn, który zwiększy zdolności usługowe zakładu w Przykonie. Zatrudnienie zwiększy się przynajmniej o 5 pracowników. w Łodzi zezwolenie na rozbudowę zakładu uzyskała Wirthwein Polska Sp. z o.o., produkująca elementy z tworzyw sztucznych dla branży AGD, elektrotechnicznej, motoryzacyjnej oraz kolejnictwa. Zatrudnienie znajdzie przynajmniej 48 osób.

W Strykowie firma Sandoz zatrudni 130 osób, przede wszystkim operatorów produkcji, mechaników, kierowników produkcji, techników laboratoryjnych. Firma jest znanym producentem leków5.

Rozbudowuje się także Flint Group Polska, producent farb drukarskich6. W Łodzi powstanie oddział, w którym firma ulokuje działy wsparcia biznesu. Poszukiwani będą finansiści i księgowi (główny księgowy, kontroler finansowy, specjalista ds. podatków). W najbliższym czasie zarówno w biurze w Łodzi jak i laboratorium w Konstantynowie Łódzkim (poszukiwani będą laboranci) znajdzie zatrudnienie kilkadziesiąt osób.

Pracowników poszukuje również Clariant Polska, producent koncentratów barwiących na potrzeby rynku tworzyw sztucznych. W Centrum Usług Wspólnych (księgowość, logistyka, obsługa partnerów biznesowych) w Łodzi i w Konstantynowie Łódzkim firma chce do końca września tego roku zatrudnić 70 specjalistów. W 2016 r. planowane jest dalsze zwiększenie zatrudnienia. Poszukiwani są zarówno absolwenci, jak i doświadczeni specjaliści biegle posługujący się językiem obcym (j. angielski, j. niemiecki, j. włoski, j. hiszpański, j. francuski, j. portugalski, j. turecki)7.

W Łodzi rozpoczęło działalność centrum badawczo – rozwojowe Oberthur Technologies8, producent kart płatniczych, kart SIM, SMART oraz wielu innych komponentów elektroniki użytkowej. Do końca roku zatrudnienie znajdzie stu inżynierów z branży informatycznej, między innymi programistów, testerów, architektów, analityków funkcjonalnych.

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi dysponuje ponad 400 ofertami pracy i staży dla około 2 tys. osób9. Pracowników zatrudniają między innymi firmy reprezentujące branże: usługowo – handlową, mechaniczną, budowlaną. Poszukiwane są także osoby ze znajomością języków obcych na stanowiska konsultantów telefonicznych oraz pracownicy fizyczni zatrudniani na produkcji. Pracę znajdą także operatorzy obrabiarek CNC, tokarze, spawacze, kosmetyczki, fryzjerzy, murarze, tynkarze, malarze, zbrojarze, szwaczki, księgowi, kucharze.

Z powyższych informacji wynika, że w regionie łódzkim powstają nowe miejsca pracy. Daje to szansę na zmniejszenie bezrobocia.

Opracowała: 
Anna Gębarowska-Matusiak
Specjalista ds. statystyki i analiz

 

 1 Stopa bezrobocia w maju 2015 r. dla Polski wynosiła 10,8% [dane GUS]
 2 „Oferty z urzędu pracy”, Gazeta Wyborcza, czerwiec 2015 r.
 3 Dane GUS
 4 http://sse.lodz.pl/pl/?option=com_content&view=article&id=1127&Itemid=154 [data dostępu: 13.07.2015 r.]
 5 http://www.fakt.pl/lodz/w-fabryce-w-strykowie-zatrudnionych-zostanie-ok-130-osob,artykuly,543432.html [data dostępu:07.05.2015 r.]
 6 http://wiadomosci.onet.pl/lodz/flint-group-polska-otwiera-oddzial-w-lodzi-ma-zatrudnic-kilkadziesiat-osob/cqcn8 [data dostępu: 18.05.2015 r.]
 7 http://wiadomosci.onet.pl/lodz/clariant-zwieksza-zatrudnienie-w-swoim-centrum-uslug-wspolnych/snk5g1 [data dostępu: 12.05.2015 r.]
 8 http://wiadomosci.onet.pl/lodz/w-lodzi-powstalo-centrum-badawczo-rozwojowe-oberthur-technologies/1ptbhv [data dostępu: 10.04.2015 r.]
 9 „Oferty z urzędu pracy”, Gazeta Wyborcza, czerwiec 2015 r.