AKTUALNA INFORMACJA O RYNKU PRACY NR 2/2014 (15)

W kolejnej, drugiej w 2014 roku „Aktualnej informacji o rynku pracy” przedstawiona została sytuacja gospodarcza w regionie łódzkim oraz zapotrzebowanie na zawody i kwalifikacje w drugim kwartale tego roku.

I. Bezrobocie w Łodzi i w województwie łódzkim w I oraz w II kwartale 2014 roku

Bezrobocie w województwie łódzkim nadal jest wyższe niż w Polsce1. W Łodzi jest ono dużo mniejsze. Poniższa tabela prezentuje dane dotyczące stopy bezrobocia oraz liczby bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy, z podziałem na Łódź oraz województwo.

Tabela 1.
Liczba bezrobotnych [LB] i stopa bezrobocia [SB]
w I i w II kwartale 2014 r.

Obszar 01.2014 02.2014 03.2014 04.2014 05.2014
województwo łódzkie LB 158164 158877 153931 147620 142104
SB [w%] 14,5 14,6 14,2 13,7 13,2
m. Łódź LB 43570 44099 43781 42913 41864
SB [w%] 12,6 12,8 12,7 12,4 12,2

Źródło: WUP w Łodzi, GUS
Uwaga: dane za czerwiec 2014 r. nie są jeszcze dostępne.

Porównując dane dotyczące sytuacji na rynku pracy regionu łódzkiego w pierwszym i w drugim kwartale 2014 r. można zaobserwować stopniowy spadek liczby bezrobotnych, a co za tym idzie stopy bezrobocia. Tendencja ta zapoczątkowana została w marcu bieżącego roku, liczba osób pozostających bez pracy zmniejszyła się zarówno w Łodzi jak i w województwie.

W styczniu 2014 r. liczba bezrobotnych w województwie łódzkim wynosiła 158164. W maju bez pracy pozostawało 142104 osób, to jest o 10,2% mniej. W Łodzi sytuacja wyglądała podobnie. Na początku pierwszego kwartału 2014 r. zanotowano 43570 bezrobotnych, w maju tego roku było już ich 41864. Liczba osób zarejestrowanych w urzędach pracy zmniejszyła się więc o 3,9%.

Nawet jeśli obniżenie się stopy bezrobocia częściowo spowodowane jest pracami sezonowymi, jest to optymistyczna informacja.

II. Zapotrzebowanie na zawody i kwalifikacje (na podstawie analizy internetowych ofert pracy)

W drugiej części informacji o  rynku pracy przedstawione zostało aktualne zapotrzebowanie na zawody oraz kwalifikacje w regionie łódzkim, w okresie kwiecień – czerwiec 2014 roku. Analizowane były oferty umieszczone w portalu pracuj.pl, który jest jednym z największych polskich serwisów rekrutacyjnych. Dane dotyczące średniej miesięcznej liczby ofert pracy w drugim kwartale 2014 roku przedstawia wykres nr 1.

Wykres 1.
Średnia miesięczna liczba ofert pracy w poszczególnych branżach
w portalu pracuj.pl (II kwartał 2014 r., woj. łódzkie)

Źródło: Opracowanie własne Obserwatorium rynku Pracy dla Edukacji.

W porównaniu z pierwszym kwartałem 2014 r. (Aktualna informacja o rynku pracy nr 1/2014) liczba ofert pracy dostępna w portalu pracuj.pl zwiększyła się w czterech branżach. Więcej wolnych miejsc pracy oferowali pracodawcy reprezentujący obszar „obsługa klienta”. Znaczący wzrost można zaobserwować w branżach: „call center”, „praca fizyczna” oraz „HR, zasoby ludzkie” (około 50% więcej ofert niż w pierwszym kwartale bieżącego roku). Liczba wolnych miejsc pracy w pozostałych sekcjach utrzymała się na porównywalnym poziomie.

W dalszej części opracowania analizowane były oferty dostępne w portalu pracuj.pl w czerwcu 2014 r. W tym miesiącu, tak samo jak w drugim kwartale, najwięcej wolnych miejsc pracy przypadało na branże: „sprzedaż”, „obsługa klienta”, „finanse, ekonomia”. W porównaniu z marcem 2014 roku (Aktualna informacja o rynku pracy nr 1/2014) zachowana została kolejność sekcji zajmujących trzy pierwsze miejsca. Nazwy branż odpowiadają terminologii przyjętej w portalu.

W analizowanym okresie najwięcej ofert pracy dotyczyło sekcji „sprzedaż” (553 oferty). Podobnie jak w czwartym kwartale ubiegłego roku najczęściej poszukiwano pracowników na następujące stanowiska: manager sprzedaży, przedstawiciel handlowy, przedstawiciel regionalny, specjalista ds. sprzedaży, przedstawiciel medyczny, doradca finansowy, kierownik obszaru sprzedaży, specjalista ds. klienta, specjalista ds. rozwoju rynku, sprzedawca, konsultant telefoniczny, kierownik sklepu, magazynier - handlowiec. Pracodawcy oczekiwali od przyszłych pracowników następujących kwalifikacji: wykształcenie minimum średnie, znajomość języków obcych (przede wszystkim angielski, także niemiecki oraz inne), umiejętności interpersonalne, znajomość obsługi komputera, posiadanie prawa jazdy kategorii B, samodzielność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, zaangażowanie, umiejętność organizacji pracy, umiejętność zarządzania zespołem, umiejętność pracy w zespole, pod presją czasu, odporność na stres. Większość pracodawców poszukiwała kandydatów posiadających doświadczenie zawodowe związane ze znajomością technik sprzedaży, pozyskiwania klienta i negocjacji, znajomość branży oraz umiejętności specjalistyczne, zależne od rodzaju wykonywanych zadań (umiejętność obsługi wózków widłowych na stanowiskach związanych z pracą w magazynie, miły głos oraz poprawna dykcja na stanowiskach związanych z telesprzedażą). Firmy zamieszczające oferty w branży „sprzedaż” prowadzą bardzo zróżnicowaną działalność. Są to firmy świadczące usługi finansowe, banki, sklepy, firmy ubezpieczeniowe, farmaceutyczne, informatyczne, zajmujące się telefoniczną sprzedażą usług, działające w branży motoryzacyjnej, budowlanej, telekomunikacyjnej, energetycznej, chemicznej, lakierniczej, odzieżowej, spożywczej, kosmetycznej oraz wielu innych.

Drugą w kolejności sekcją pod względem liczby ofert pracy była „obsługa klienta” (326 ogłoszeń). Poszukiwano pracowników na następujące stanowiska: opiekun klienta, specjalista ds. serwisu, specjalista ds. obsługi klienta, lider zespołu obsługi klienta, pracownik działu obsługi klienta, konsultant, doradca klienta, doradca ds. leasingu, windykator terenowy, dermokonsultantka, szef kuchni, animatorka/hostessa, doradca kosmetyczny, barista – kelner. Pracodawcy oczekiwali od przyszłych pracowników następujących kwalifikacji: wykształcenie wyższe lub średnie, doświadczenie zawodowe, znajomość języka obcego (j. angielski i inne), obsługa komputera, prawo jazdy, dyspozycyjność, umiejętności interpersonalne, umiejętność pracy w zespole, umiejętność organizacji pracy, samodzielność, odporność na stres, wysoka kultura osobista, odpowiedzialność, zaangażowanie, zorientowanie na realizację celów. Tak jak w przypadku sprzedaży, firmy poszukujące pracowników w sekcji „obsługa klienta” prowadzą bardzo zróżnicowaną działalność. Są to sklepy, banki, firmy ubezpieczeniowe, finansowe, farmaceutyczne działające w branży informatycznej, motoryzacyjnej, spożywczej i innej.

Na kolejnym, trzecim miejscu pod względem zapotrzebowania na pracowników znalazła się branża „finanse, ekonomia” (232 ofert pracy). Poszukiwani byli przedstawiciele następujących zawodów: analityk, doradca finansowy, księgowy, kontroler kredytowy, dyrektor oddziału, specjalista ds. kontroli operacyjnej, specjalista ds. należności, dyrektor placówki bankowej, fakturzystka, doradca klienta. Oczekiwania pracodawców dotyczyły następujących kwalifikacji: wykształcenie wyższe, doświadczenie zawodowe, bardzo dobra znajomość języka obcego (j. angielski oraz inne), umiejętności zawodowe związane ze stanowiskiem pracy (np. znajomość przepisów z zakresu rachunkowości i finansów), umiejętności interpersonalne, umiejętność obsługi komputera, samodzielność, dyspozycyjność, zaangażowanie, dokładność, obowiązkowość, odpowiedzialność, umiejętność pracy w stresie, umiejętność pracy w zespole, umiejętność analitycznego myślenia. Firmy poszukujące pracowników to przede wszystkim banki, firmy ubezpieczeniowe, sklepy, firmy świadczące usługi outsourcingowe i konsultingowe, oraz prowadzące działalność w wielu innych obszarach gospodarki.

Powyższe dane świadczą o tym, że w województwie łódzkim w czerwcu 2014 roku nadal najłatwiej było znaleźć pracę w obszarach: „sprzedaż”, „obsługa klienta” oraz „finanse, ekonomia”.

III. Sytuacja gospodarcza w Łodzi i województwie łódzkim

Drugi kwartał 2014 roku to czas intensywnego rozwoju Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W Konstantynowie Łódzkim nowy zakład otworzyła firma Clariant produkująca koncentraty barwiące na potrzeby rynku tworzyw sztucznych. Powstała hala produkcyjna, laboratorium, magazyn i zaplecze biurowe. Pracę znalazło około 140 osób2.
Plany rozwoju ogłosiła firma Infosys BPO Poland, działająca w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu. Zatrudnienie znajdą finansiści, eksperci od zakupów oraz zarządzania bazami danych, obsługi procesów i wdrożenia projektów z obszaru SAP (około 500 osób). Poszukiwani są specjaliści z kilkuletnim doświadczeniem oraz osoby wchodzące na rynek pracy. Warunkiem jest biegła znajomość języków obcych: francuski, niemiecki, holenderski, hiszpański, włoski lub szwedzki3.
W Podstrefie Radomsko zainwestuje spółka Logistyka 24. Będzie świadczyła usługi logistyczne dotyczące części zamiennych do samochodów osobowych, ciężarowych i motocykli dla firmy Inter Cars. Zatrudnienie znajdzie przynajmniej 10 pracowników. W Podstrefie Tomaszów Mazowiecki zainwestuje Paradyż (producent ceramicznych płytek podłogowych oraz gresu), zatrudnienie znajdzie przynajmniej 10 nowych pracowników oraz utrzymanie dotychczasowych miejsc pracy.
W Podstrefie Łowicz inwestuje spółka Kapella, produkująca inteligentne i innowacyjne systemy oświetleniowe w technologii LED. Powstanie przynajmniej 20 nowych miejsc pracy. W Podstrefie Kutno spółka Pini PoloniaUno chce wybudować zakład przetwórstwa mięsa. Zatrudnionych zostanie co najmniej 200 osób. Także w Kutnie zainwestuje Sirmax Polska, dostawca granulatu plastikowego dla producentów sprzętu AGD i branży motoryzacyjnej. Powstanie 10 miejsc pracy a dotychczasowe zostaną utrzymane. W Łodzi rozbudowuje się firma Delia Cosmetics Distribution. Powstanie hala produkcyjno – magazynowo – biurowa, w której produkowane będą kosmetyki pielęgnacyjne. Zatrudnienie zwiększy się o 15 osób a dotychczasowe miejsca pracy zostaną utrzymane. W Podstrefie Ozorków zezwolenie na działalność otrzymała spółka Interprint Polska, producent papieru dekoracyjnego. Powstanie 15 miejsc pracy a dotychczasowe zostaną utrzymane. W Sieradzu zainwestuje spółka Cornette Underwear, produkująca bieliznę. Firma zatrudni przynajmniej 70 pracowników i utrzyma już istniejące miejsca pracy. W Łodzi zainwestuje spółka Digital One BPO, zajmuje się tworzeniem stron internetowych, e-sklepów, aplikacji internetowych i mobilnych oraz utrzymaniem stworzonych rozwiązań i ich rozwojem. Powstanie 15 miejsc pracy. W Podstrefie Kleszczów zezwolenie otrzymała spółka Epicom, dystrybutor produktów higienicznych na rzecz dużych sieci handlowych. Zatrudnienie znajdzie przynajmniej 30 pracowników. Firma Logiq Rożko Spółka Jawna w Podstrefie Koluszki wybuduje Centrum Dystrybucyjne, będzie świadczyć usługi outsourcingowe w zakresie dystrybucji wyrobów wyposażenia łazienek. Firma zatrudni co najmniej 30 osób. Firma Organika-CAR S.A., działająca na rynku eksploatacyjnych płynów samochodowych oraz chemii gospodarczej zatrudni 30 nowych pracowników. Rozbudowę firmy i wprowadzenie nowych usług planuje Fujitsu Technology Solutions. Spółka zatrudni około 250 osób.
W Podstrefie Łęczyca trzy inwestycje planuje HTL-STREFA S.A., producent nakłuwaczy do pobierania krwi oraz igieł insulinowych. Będzie to budowa magazynu logistycznego (powstanie 10 miejsc pracy), budowa linii produkującej urządzenia nakłuwające (15 nowych miejsc pracy), budowa linii produkcyjnej kaset z lancetami personalnymi (zatrudnienie znajdzie przynajmniej 7 osób). Utrzymane będą dotychczasowe miejsca pracy. W Łodzi inwestuje Barry Callebaut Manufacturing Polska Sp. z o. o., wytwórca produktów z kakao i czekolady. W związku z rozbudową zakładu zatrudnienie znajdzie przynajmniej 80 nowych pracowników oraz zostaną utrzymane dotychczasowe miejsca pracy. Także w Łodzi pozwolenie otrzymała IMA Solution Sp. z o.o. Firma działa w branży farmaceutyczno – kosmetycznej i zamierza wybudować obiekt biurowo – magazynowo – produkcyjny. Powstanie co najmniej 250 miejsc pracy. Nordkalk Sp. z o.o. zainwestuje w Podstrefie Sławno. Firma produkuje wyroby na bazie kamienia wapiennego, wykorzystywane w drogownictwie, budownictwie, hutnictwie, przemyśle cukrowniczym, szklarskim, ochronie środowiska, rolnictwie. W wyniku rozbudowy zkładu zatrudnienie znajdzie 30 osób, dotychczasowe miejsca pracy zostaną utrzymane. W Podstrefie Sieradz zainwestuje Medana Pharma S.A. produkująca między innymi leki pediatryczne i preparaty witaminowe. Firma zamierza rozbudować istniejące zakłady oraz centrum badawczo – rozwojowe. Zatrudnionych zostanie 15 osób, utrzymane będą dotychczasowe miejsca pracy. Spółka MGL Sp. z o.o. (producent regałów magazynowych dla centrów logistycznych, magazynów oraz sklepów wielkopowierzchniowych) zainwestuje w Podstrefie Rawa Mazowiecka. Powstanie co najmniej 10 miejsc pracy, dotychczasowe zostaną utrzymane. W Podstrefie Radomsko inwestycje planuje Union Industries Polska Sp. z o.o. Powstanie zakład produkujący włókniny do produkcji wyrobów higienicznych i medycznych. Zatrudnienie znajdzie 40 pracowników. W Podstrefie Tomaszów Mazowiecki zainwestuje WAGRAN Sp. z o. o., producent zlewozmywaków granitowych. W wyniku rozbudowy zakładu powstanie 15 miejsc pracy a dotychczasowe zostaną utrzymane4.

Poza Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczna plany rozwoju ogłosiła firma Ericpol, świadcząca usługi outsourcingu, consultingu, dostarczająca rozwiązania w obszarach telekomunikacji, aplikacji dla sektora medycznego, finansów i bankowości oraz rozwiązań dla biznesu. Zatrudnienie znajdą programiści (głównie w językach C/C++ i Java), testerzy, specjaliści ds. dokumentacji technicznej. Oferty skierowane są zarówno do doświadczonych informatyków, jak i absolwenci kierunków ścisłych oraz studenci ostatnich lat. Firma poszukuje w Łodzi około 150 osób5.

Firma Sempertrans Bełchatów w Rogowcu rozbuduje zakłady produkujące taśmy przenośnikowe. Zatrudnienie zwiększy się o ponad 50 osób6.

Powyższe informacje pozwalają optymistycznie myśleć o przyszłości w kontekście powstawania nowych miejsc pracy w regionie łódzkim.

Opracowała: 
Anna Gębarowska-Matusiak
Specjalista ds. statystyki i analiz

 

 1 Stopa bezrobocia w maju 2014 r. dla Polski wynosiła 12,5%. [dane GUS]  
 2 http://wiadomosci.onet.pl/lodz/clariant-otworzyl-nowy-zaklad-prace-znalazlo-ok-140osob/z6swn [data dostępu: 30 kwietnia 2014 r.]
 3 http://wiadomosci.onet.pl/lodz/infosys-bpo-poland-chce-zatrudnic-kolejnych-500-pracownikow-w-lodzi/l0bgc [data dostępu: 14.05.2014 r.]
 4 http://sse.lodz.pl/pl/o-strefie/aktualnosci/905-nowe-zezwolenia-w-lsse-27-06 [data dostępu: 10.07.2014 r.]
 5 http://biznes.onet.pl/praca/ericpol-zatrudni-lacznie-250-informatykow-w-lodzi-,18493,5636615,5451429,462,1,news-detal
    [data dostępu: 13.05.2014 r.]
 6 http://biznes.onet.pl/praca/sempertrans-belchatow-zainwestuje-ponad-40-mln-eur,18493,5639349,5451429,462,1 [data dostępu: 27.05.2014 r.]