AKTUALNA INFORMACJA O RYNKU PRACY NR 1/2016 (22)

W „Aktualnej informacji o rynku pracy nr 1/2016” przedstawiona została sytuacja gospodarcza w regionie łódzkim oraz zapotrzebowanie na zawody i kwalifikacje w pierwszym kwartale 2016 r. Jest to kolejne, cykliczne opracowanie Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji.

I. Bezrobocie w regionie łódzkim w IV kwartale 2015 r. oraz w I kwartale 2016 r.

W końcu marca 2016 roku stopa bezrobocia w województwie łódzkim była o 0,5% wyższa niż w Polsce[1]. W Łodzi wskaźnik ten był niższy niż wartość dla kraju (o 0,3%). W regionie łódzkim stopa bezrobocia była wyższa niż w Łodzi. Różnica wynosiła 0,8%. Dane dotyczące bezrobocia (z podziałem na Łódź oraz województwo) przedstawione zostały w tabeli.

Tabela 1.
Liczba bezrobotnych [LB] i stopa bezrobocia [SB]
w IV kwartale 2015 r. i I kwartale 2016 r.

Obszar10.201511.201512.201501.201602.201603.2016
województwo łódzkieLB [w tys.]106,9107,3109,5114,9116,0112,9
SB [w%]10,110,110,310,710,810,5
m. ŁódźLB [w tys.]32,932,832,433,534,033,6
SB [w%]9,69,69,59,79,99,7

Źródło: GUS

W pierwszym kwartale 2016 r. zarówno w Łodzi jak i w województwie łódzkim liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy oraz stopa bezrobocia była nieznacznie wyższa niż w czwartym kwartale 2015 roku.

Jeśli porówna się dane dla województwa łódzkiego z października 2015 r. z danymi z marca 2016 roku można zauważyć, że liczba bezrobotnych zwiększyła się o 6 tys. (to jest o 5,3%). W Łodzi w tym samym przedziale czasowym przybyło 0,7 tys. osób zarejestrowanych w urzędzie pracy (wzrost wyniósł 2,1%).

Jeśli porówna się stopę bezrobocia w marcu 2015 r. (dla woj. łódzkiego wynosiła ona 12,2%, dla Łodzi było to 11,1%)[2] oraz w lutym 2016 roku, można zaobserwować poprawę sytuacji na rynku pracy regionu łódzkiego. Świadczy to o rozwoju gospodarczym województwa oraz powstawaniu nowych miejsc pracy.

II. Zapotrzebowanie na zawody i kwalifikacje (na podstawie analizy internetowych ofert pracy)

W dalszej części informacji o rynku pracy przedstawione zostało zapotrzebowanie na zawody oraz kwalifikacje w regionie łódzkim w pierwszym kwartale 2016 r. Analizowane były oferty umieszczone w portalu pracuj.pl. Dane dotyczące średniej miesięcznej liczby ofert pracy w okresie od stycznia do marca 2016 r. pokazane zostały na poniższym wykresie.

Wykres 1.
Średnia miesięczna liczba ofert pracy w poszczególnych branżach
w portalu pracuj.pl (I kwartał 2016 r., woj. łódzkie)

Źródło: Opracowanie własne Obserwatorium rynku Pracy dla Edukacji.

W pierwszym kwartale bieżącego roku w ośmiu branżach średnia miesięczna liczba ofert  przekroczyła sto. W porównaniu z czwartym kwartałem 2015 r. (Aktualna informacja o rynku pracy nr 4/2015) więcej miejsc pracy oferowały następujące sekcje: „sprzedaż” (o 23,6%), „obsługa klienta” (o 16,2%), „inżynieria” (o 35,3%), „zdrowie, uroda, rekreacja” (o 68,1%), „hotelarstwo, gastronomia, turystyka” (o 36,1%), „BHP, ochrona środowiska” (o 71,4%), „call center” (o 28,9%), „bankowość” (o 24%), „marketing” (o 20,1%). Ofert przybyło także dla praktykantów i stażystów. Wzrost wyniósł 45,2%. Jedynie branża „nieruchomości” oferowała nieznacznie mniej ofert (o 4,4). Liczba wolnych miejsc pracy w pozostałych sekcjach reprezentowanych w portalu pracuj.pl pozostała na porównywalnym poziomie.

W dalszej części opracowania analizowane były oferty dostępne w portalu pracuj.pl w marcu 2016 roku. W tym miesiącu dokonano uszczegółowionej analizy wolnych miejsc pracy z następujących sekcji: „łańcuch dostaw”, „human resources, zasoby ludzkie”, „administracja biurowa”. Nazwy branż odpowiadają terminologii przyjętej w portalu.

Branża „łańcuch dostaw” znalazła się w marcu 2016 roku na ósmym miejscu. W analizowanym miesiącu pracodawcy oferowali 106 miejsc pracy. Poszukiwani byli między innymi pracownicy na następujące stanowiska: specjalista ds. logistyki (15 ofert, tj. najwięcej), magazynier (13 ofert), spedytor (10 ofert), kierowca (9 ofert), specjalista ds. importu (3 oferty), a także: kierownik zakupów i planowania, pracownik działu dystrybucji, brygadzista transportu wewnętrznego, operator wózka widłowego. Pracodawcy oczekiwali od przyszłych pracowników następujących kompetencji i kwalifikacji: doświadczenie zawodowe, wykształcenie wyższe, znajomość języków obcych, posiadanie specjalistycznych uprawnień i umiejętności (np. prawo jazdy kategorii C+E, uprawnienia do obsługi wózków widłowych,  znajomość komputerowych programów magazynowych), umiejętność obsługi komputera, umiejętności interpersonalne oraz organizacyjne. Firmy poszukujące pracowników w sekcji „łańcuch dostaw” to firmy handlowe, transportowe, farmaceutyczne, świadczące usługi outsourcingowe i konsultingowe,  prowadzące działalność produkcyjną, hipermarkety oraz inne.

W marcu bieżącego roku w sekcji „human resources, zasoby ludzkie” dostępnych było 89 ofert. W analizowanym okresie branża zajmowała jedenaste miejsce pod względem liczby wolnych miejsc pracy. Poszukiwani byli między innymi kandydaci na następujące stanowiska: specjalista ds. kadr i płac (8 ofert, tj. najwięcej), specjalista ds. rekrutacji (6 ofert), specjalista ds. personalnych (5 ofert), a także: specjalista ds. administracji personalnej, pracownik ds. kadr, konsultant ds. pracy tymczasowej i inne.  Pracodawcy oczekiwali od przyszłych pracowników następujących kompetencji i kwalifikacji: doświadczenie zawodowe, wiedza kierunkowa, wykształcenie wyższe, znajomość języków obcych (najczęściej angielskiego), umiejętności organizacyjne, umiejętności interpersonalne, posiadanie prawa jazdy. Firmy zamieszczające oferty w branży „human resources, zasoby ludzkie” prowadzą bardzo zróżnicowaną działalność. Są to firmy zajmujące się ochroną zdrowia, rekrutacją, ubezpieczeniami, finansami oraz inne.

Kolejną z analizowanych branż jest „administracja biurowa”. W marcu 2016 r. dostępnych było 80 ofert. Poszukiwani byli kandydaci na następujące stanowiska: asystenta (oferowano najwięcej, gdyż 16 miejsc pracy), pracownik biurowy (4 oferty), analityk (2 oferty), pracownik administracyjny (2 oferty), specjalista ds. zakupów (2 oferty), a także: pracownik ds. kadr, starszy referent, specjalista ds. pozyskiwania funduszy unijnych, pracownik ds. wprowadzania danych do systemu. Oczekiwania pracodawców dotyczyły następujących kompetencji i kwalifikacji: znajomość języków obcych (często dwóch), umiejętność obsługi komputera, doświadczenie zawodowe, umiejętności interpersonalne, wykształcenie wyższe, umiejętności organizacyjne, obowiązkowość, sumienność.  Firmy poszukujące pracowników działają w sektorze ochrony zdrowia, branży spożywczej, chemicznej, handlowej, usług porządkowych, motoryzacyjnej i wielu innych.

Nadal do branż, w których w regionie łódzkim dostępnych jest najwięcej miejsc pracy zaliczają się: „sprzedaż”, „obsługa klienta” oraz „finanse, ekonomia”.

III. Sytuacja gospodarcza w Łodzi i województwie łódzkim

W pierwszym kwartale 2016 roku w Chociwiu, na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej firma Elfa Pharm[3] zakończyła pierwszy etap programu inwestycyjnego. Uruchomiona została produkcja kosmetyków, powstało 47 nowych miejsc pracy. Firma produkuje kosmetyki, których receptury oparte są na składnikach naturalnych przeznaczonych dla skóry z problemami dermatologicznymi. Planowana jest dalsza rozbudowa obiektów logistycznych, produkcyjnych oraz infrastruktury technicznej i oczyszczalni ścieków.

W styczniu 2016 roku w ŁSSE odbyła się uroczystość wręczenia zezwoleń siedmiu firmom[4]: Euros Sp. z o.o., POPRAWA Producent Opakowań Tekturowych, TOMMARK Adamczyk, Langner, Rogozińska Sp. j., Ceramika Tubądzin III Sp. z o.o., Sp. k., Zarecki Foods Sp. z o.o., Sonoco Poland Packaging Services Sp. z o.o. oraz Cynkownia Radomsko Sp. z o.o. Firmy stworzą co najmniej 310 nowych miejsc pracy.

Z powyższych informacji wynika, że w województwie łódzkim nadal powstają nowe miejsca pracy. Region rozwija się gospodarczo, co daje szansę na dalsze zmniejszenie bezrobocia.

Opracowała: 
Anna Gębarowska-Matusiak
Specjalista ds. statystyki i analiz[1] Stopa bezrobocia w końcu marca 2016 r. dla Polski wynosiła 10,0% [dane GUS]
[2] Dane GUS