AKTUALNA INFORMACJA O RYNKU PRACY NR 1/2014 (14)

W pierwszej w 2014 roku „Aktualnej informacji o rynku pracy” przedstawiona została sytuacja gospodarcza w regionie łódzkim oraz zapotrzebowanie na zawody i kwalifikacje w pierwszym kwartale tego roku.

I. Bezrobocie w Łodzi i w województwie łódzkim w IV kwartale 2013 roku oraz w I kwartale 2014 roku

Bezrobocie w regionie nadal stanowi duży problem. W województwie łódzkim cały czas jest ono wyższe niż w Polsce1. Poniższa tabela prezentuje dane dotyczące stopy bezrobocia oraz liczby bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy, z podziałem na Łódź oraz województwo.

Tabela 1.
Liczba bezrobotnych [LB] i stopa bezrobocia [SB]
w IV kwartale 2013 r. i w I kwartale 2014 r.

Obszar10.201311.201312.201301.201302.201303.2013
województwo łódzkieLB146870149776151626158164158877153931
SB [w%]13,713,914,114,514,6-
m. ŁódźLB418064230042180435704409943781
SB [w%]12,212,312,312,612,8-

Źródło: WUP w Łodzi, GUS
Uwaga: stopa bezrobocia za marzec 2014 r. jeszcze nie jest dostępna

Porównując dane dotyczące sytuacji na rynku pracy regionu łódzkiego w czwartym kwartale 2013 r. i w pierwszym kwartale bieżącego roku można zaobserwować stopniowy wzrost liczby bezrobotnych, a co za tym idzie stopy bezrobocia. Tendencja ta utrzymała się do lutego 2014 roku. W marcu liczba osób pozostających bez pracy zmniejszyła się zarówno w Łodzi jak i w województwie.

W październiku 2013 r. liczba bezrobotnych w województwie łódzkim wynosiła 146870. W lutym 2014 r. bez pracy pozostawało 158877 osób, to jest o 8,2% więcej. W marcu tego roku liczba osób zarejestrowanych w urzędach pracy zmniejszyła się do 153931 – w porównaniu z lutym o 3,1%. W Łodzi sytuacja wyglądała podobnie. Na początku czwartego kwartału 2013 r. zanotowano 41806 bezrobotnych, w lutym tego roku było już ich 44099. Liczba osób zarejestrowanych w urzędach pracy zwiększyła się więc o 5,5%. W marcu 2014 r. w Łodzi bez pracy pozostawało 43781 osób, spadek w porównaniu z lutym wynosił więc 0,7%.

Zauważyć można, że w samej Łodzi stopa bezrobocia rosła wolniej niż w województwie. Świadczy to o szybszym rozwoju gospodarczym miasta w porównaniu z resztą regionu.

II. Zapotrzebowanie na zawody i kwalifikacje (na podstawie analizy internetowych ofert pracy)

Druga część informacji o rynku pracy pokazuje aktualne zapotrzebowanie na zawody oraz kwalifikacje w regionie łódzkim, w okresie styczeń – marzec 2014 roku. Analizowane były oferty umieszczone w portalu pracuj.pl, który jest jednym z największych polskich serwisów rekrutacyjnych. Dane dotyczące średniej miesięcznej liczby ofert pracy w pierwszym kwartale 2014 roku przedstawia wykres nr 1.

Wykres 1.
Średnia miesięczna liczba ofert pracy w poszczególnych branżach
w portalu pracuj.pl (I kwartał 2014 r., woj. łódzkie)

Źródło: Opracowanie własne Obserwatorium rynku Pracy dla Edukacji.

W porównaniu z czwartym kwartałem 2013 r. (Aktualna informacja o rynku pracy nr 4/2013) zwiększyła się liczba ofert dostępna w portalu pracuj.pl. Znaczący wzrost można zaobserwować w branżach „sprzedaż”, „obsługa klienta”, „finanse, ekonomia”. Natomiast w sekcjach „IT – rozwój oprogramowania” oraz „IT – administracja” pracodawcy oferowali podobną liczbę wolnych miejsc pracy. Na uwagę zasługuje branża „inżynieria”. W czwartym kwartale ubiegłego roku można było znaleźć 95 ofert, w pierwszym kwartale tego roku było ich już 151,7. Jeśli tendencja się utrzyma, wzrośnie zapotrzebowanie na absolwentów kierunków technicznych.

W dalszej części opracowania analizowane były oferty dostępne w portalu pracuj.pl w marcu 2014 r. W tym miesiącu najwięcej wolnych miejsc pracy przypadało na branże: „sprzedaż”, „obsługa klienta”, „finanse, ekonomia”, wyniki są więc zbieżne ze średnią miesięczną liczbą ofert pracy w pierwszym kwartale bieżącego roku. W porównaniu z grudniem 2013 roku (Aktualna informacja o rynku pracy nr 4/2013) zachowana została kolejność sekcji zajmujących trzy pierwsze miejsca. Liczba ofert natomiast znacząco wzrosła (około 100%). Nazwy branż odpowiadają terminologii przyjętej w portalu.

W analizowanym okresie najwięcej ofert pracy dotyczyło sekcji „sprzedaż” (566 ofert). Tak jak w czwartym kwartale ubiegłego roku najczęściej poszukiwano pracowników na następujące stanowiska: przedstawiciel handlowy, specjalista ds. sprzedaży, przedstawiciel medyczny, doradca biznesowy, kierownik obszaru sprzedaży, specjalista ds. eksportu, asystent działu sprzedaży, sprzedawca, konsultant telefoniczny, specjalista ds. telesprzedaży, kierownik salonu, handlowiec z obsługą magazynu. Pracodawcy oczekiwali od przyszłych pracowników następujących kwalifikacji: wykształcenie minimum średnie, znajomość języków obcych (przede wszystkim angielski, także niemiecki oraz inne), umiejętność budowania i utrzymania dobrych relacji z klientami, znajomość obsługi komputera, posiadanie prawa jazdy kategorii B, samodzielność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, zaangażowanie, umiejętność organizacji pracy, umiejętność zarządzania zespołem, umiejętność pracy w zespole, pod presją czasu oraz w sytuacjach stresowych, kultura osobista. Dla większości pracodawców ważne było doświadczenie zawodowe związane ze znajomością technik sprzedaży i negocjacji, znajomość branży oraz umiejętności specjalistyczne, zależne od rodzaju prowadzonej działalności (umiejętność obsługi wózków widłowych na stanowiskach związanych z pracą w magazynie, miły głos oraz poprawna dykcja na stanowiskach związanych z telesprzedażą). Firmy zamieszczające oferty w branży „sprzedaż” prowadzą bardzo zróżnicowaną działalność. Należą do nich firmy świadczące usługi finansowe, banki, sklepy, firmy ubezpieczeniowe, farmaceutyczne, świadczące usługi informatyczne, zajmujące się telefoniczną sprzedażą usług, działające w branży motoryzacyjnej, budowlanej, telekomunikacyjnej, energetycznej, chemicznej, lakierniczej, odzieżowej, spożywczej, kosmetycznej i innej.

Drugą w kolejności sekcją pod względem liczby ofert pracy była „obsługa klienta” (280 ogłoszeń). Najczęściej poszukiwano pracowników na następujące stanowiska: kierownik sklepu, kierownik ds. kontaktu z klientem, opiekun klienta, doradca serwisowy, pracownik działu serwisu, pracownik ds. obsługi klienta, referent ds. reklamacji, konsultant, doradca klienta, doradca techniczno – handlowy, specjalista ds. pozyskiwania klientów, specjalista ds. obsługi klienta, pracownik kas, kucharz, kelner. Pracodawcy oczekiwali od przyszłych pracowników następujących kwalifikacji: wykształcenie wyższe lub średnie, doświadczenie zawodowe związane z konkretną branżą, znajomość języka obcego (j. angielski i inne), obsługa komputera, prawo jazdy, dyspozycyjność, umiejętności interpersonalne, umiejętność pracy w zespole, umiejętność organizacji pracy, samodzielność, odporność na stres, wysoka kultura osobista, odpowiedzialność, zaangażowanie, zorientowanie na realizację celów, umiejętności doradcze. Tak jak w przypadku sprzedaży, firmy poszukujące pracowników w sekcji „obsługa klienta” prowadzą bardzo zróżnicowaną działalność. Są to sklepy, banki, firmy ubezpieczeniowe, finansowe, farmaceutyczne, zajmujące się wykończeniem wnętrz, działające w branży informatycznej, motoryzacyjnej, spożywczej, odzieżowej i innej.

Na kolejnym, trzecim miejscu pod względem zapotrzebowania na pracowników znalazła się branża „finanse, ekonomia” (189 ofert pracy). Poszukiwani byli przedstawiciele następujących zawodów: asystent w dziale audytu, audytor ds. procedur sklepów, analityk finansowy, doradca finansowy, księgowy, specjalista ds. akcyzy, konsultant w dziale doradztwa podatkowego, referent ds. płac, ekspert finansowy, specjalista ds. sprawozdawczości finansowej, specjalista ds. wyceny nieruchomości, kontroler finansowy, asystent prezesa zarządu, doradca klienta. Oczekiwania pracodawców dotyczyły następujących kwalifikacji: wykształcenie wyższe, doświadczenie zawodowe, bardzo dobra znajomość języka obcego (j. angielski oraz inne), umiejętności zawodowe związane ze stanowiskiem pracy (np. znajomość przepisów z zakresu rachunkowości i finansów, prawa pracy, umów cywilno – prawnych), umiejętności interpersonalne, łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność obsługi komputera, samodzielność, dyspozycyjność, zaangażowanie, dokładność, obowiązkowość, odpowiedzialność, terminowość, umiejętność pracy w stresie, umiejętność pracy w zespole, umiejętność analitycznego myślenia. Dla części pracodawców istotne są dodatkowe certyfikaty, np. certyfikat księgowego, licencja rzeczoznawcy majątkowego. Firmy poszukujące pracowników to przede wszystkim banki, firmy ubezpieczeniowe, sklepy, firmy świadczące usługi outsourcingowe i konsultingowe, oraz prowadzące działalność w wielu innych obszarach gospodarki.

Powyższe dane świadczą o tym, że w województwie łódzkim w marcu 2014 roku nadal najłatwiej było znaleźć pracę w obszarach: „sprzedaż”, „obsługa klienta” oraz „finanse, ekonomia”.

III. Sytuacja gospodarcza w Łodzi i województwie łódzkim

W pierwszym kwartale 2014 roku nadal rozwija się Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna. W styczniu kolejne zezwolenia na działalność otrzymało dwanaście firm 2. Utworzonych zostanie 241 nowych miejsc pracy, 1015 dotychczasowych zostanie utrzymanych. Trzy z nich zainwestują w Łodzi. Są to: BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego (budowa nowego budynku biurowego, w którym zostanie utworzone centrum usług wspólnych, świadczące między innymi usługi finansowo – księgowe), Wirthwein Polska (producent elementów z tworzyw sztucznych do sprzętu AGD planuje rozbudowę parku maszynowego), Hapam Poland (producent odłączników wysokiego napięcia, planowana jest rozbudowa zakładu). Pozostałe firmy zainwestują w podstrefach ŁSSE. Należą do nich: VPK Packaging (w podstrefie Radomsko uruchomi zakład produkujący opakowania z tektury), Sponcel (w podstrefie Kleszczów powstanie zakład produkujący gąbkę celulozową na potrzeby artykułów gospodarstwa domowego), Weidenhammer Polska (w podstrefie Kutno powstanie zakład produkujący opakowania do żywności z tektury wielowarstwowej), Star Fitness (w podstrefie Kutno, zajmuje się wyposażaniem siłowni i klubów fitness w sprzęt do ćwiczeń), Elfa Pharm (w podstrefie Chociw uruchomi produkcję kosmetyków i wyrobów sanitarno – higienicznych), Quick-mix (w podstrefie Rawa Mazowiecka powstanie nowa hala produkcyjna i zaplecze laboratoryjne, firma produkuje materiały budowlane), Huta Szkła Anewal (w podstrefie piotrkowskiej produkowane będą słoiki dla branży spożywczej oraz przetwórstwa rolno – spożywczego), POPRAWA Producent Opakowań Tekturowych (w podstrefie Ostrzeszów powstanie hala wraz z nową linią produkcyjną), Thermica (w Skierniewicach planuje wybudowanie zakładu produkcyjnego płyt styropianowych oraz chemii budowlanej).

Poza Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną plany rozwoju ogłosiła także firma Veolia, dostarczająca usługi komunalne na rzecz samorządów lokalnych i przedsiębiorstw przemysłowych. Powstaje w Łodzi Centrum Kompetencji SAP, które będzie obsługiwać wszystkie oddziały firmy (wsparcie i rozwój aplikacji SAP w Grupie Veolia Environnement docelowo dla ponad 20 tys. użytkowników na całym świecie). SAP jest zintegrowanym modułowym pakietem oprogramowania wspierającym zarządzanie w dużych i średnich organizacjach różnych branż. Pracę znajdą informatycy znający język angielski oraz francuski 3.

Opracowała: 
Anna Gębarowska-Matusiak
Specjalista ds. statystyki i analiz

 

 1 Stopa bezrobocia w marcu 2014 r. dla Polski wynosiła 13,6%. [dane MPiPS]  
 2 http://www.uml.lodz.pl, http://www.sse.lodz.pl [data dostępu 17.04.2014 r.]  
 3 http://www.uml.lodz.pl [data dostępu 17.04.2014 r.]